Planforvalter

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist15.05.2018

Har du et engasjement for samfunnsplanlegging, samferdsel og trafikksikkerhet?

Vi ønsker oss en samfunnsengasjert og initiativrik medarbeider som har relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet innen arealplanlegging. Hovedarbeidsområde er arealplanlegging med spesiell vekt på planforvaltning i dialogen mot kommunene. Arbeidssted er Hamar.

Statens vegvesen er en viktig aktør i planarbeid både nasjonalt, regionalt og i forhold til kommunene. Vi er en premissgiver for helhetlig arealutvikling og har stort fokus på samordnet areal - og transportplanlegging Du må regne med mye utadrettet kontakt og dialog med kommuner og øvrige samarbeidspartnere. Det er derfor viktig at du er selvstendig og kan representere Statens vegvesen i planprosesser. Vi er et bredt sammensatt fagmiljø og det er gode muligheter for faglig utvikling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandle og delta i planprosesser innenfor Plan - og bygningslov med hovedfokus på veg og transportfaglige tema
 • Ivareta veg- og transportfaglige interesser etter plan- og bygningslov og veglov
 • Bidra innenfor viktige områder som by - og tettstedsutvikling og miljø
 • Være i dialog med kommuner, regionale myndigheter og publikum
 • Bidra i overordnet planlegging og planprosesser både internt og eksternt

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdannelse fra høgskole/universitet. Vi ønsker at du har bred plankompetanse og kunnskap innenfor veg og transport.

I tillegg ønsker vi at du:

 • Er initiativrik og selvstendig
 • Har evne og ønske om å samarbeide i et tverrfaglig høykompetent miljø
 • Har arbeidsglede og godt humør
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne. Du vil i så fall bli varslet.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Hanne Finstad, tlf 625 537 55/90 23 19 02.

Søk stilling

Vis flere stillinger: