Planer om stort beredskapssenter på Rygge

Et nytt forslag lanserer Rygge som landets første samlingssted der alle nødetatene kan trene på terrorberedskap. Men Justis- og beredskapsdepartementet er lunkne til ideen.

Det er kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde som nå lanserer planene om et felles beredskapssenter på Rygge når Forsvaret flytter fra flyplassen neste år, skriver VG.

Der kan både politiet, forsvarsgrenene, helse og brann- og redningsetatene samles og trene sammen, noe som evalueringsrapportene etter 22. juli avslørte et stort behov for. Fordelen med plassering på Rygge er at anlegget raskt kan tas i bruk og allerede har flystripe, hangarer, bygninger og skytefelt tilgjengelig. I tillegg er det allerede besluttet at redningshelikoptere og helikoptrene til politiets beredskapstropp skal være på Rygge.

– Et slikt beredskapssenter hvor alle nødetatene kan samles og kjøre samvirkeøvelser, vil bety veldig mye for grunnberedskapen. Dette er en god og fornuftig idé som absolutt bør gjennomføres, sier Beredskapstroppens sjef Anders Snortheimsmoen til VG.

Også de andre nødetatene skal være positive, skriver avisen.

Hos Justisdepartementet kan man foreløpig styre sin begeistring.

– Vårt hovedfokus nå er å få rask fremdrift i byggingen av et nytt beredskapssenter for politiet på Alnabru, sier statssekretær Pål Martin Strand, som likevel er åpen for å se nærmere på initiativet.

En analyse viser at samfunnet vil spare nærmere 90 millioner kroner årlig på en slik samlokalisering.