Slik blir Nordstrandveien seende ut når den blir ferdig. Illustrasjon: Multiconsult
Slik blir Nordstrandveien seende ut når den blir ferdig. Illustrasjon: Multiconsult

PK Strøm sikret seg vei-kontrakt i Bodø til 140 millioner

PK Strøm AS har sikret seg en større oppgradering av fylkesveg 834 Nordstrandveien i Bodø. Prosjektet omfatter bygging sykkelvei, fortau, bedre busstopp og bedre vei.

Det er Nordland fylkeskommune som står som byggherre, og prosjektet er en del av Bypakke Bodø.

Saltdals-entreprenøren PK Strøm AS har fått oppdraget med ombyggingen av fylkesveg 834 , som går gjennom bydelen Rønvik. Kontrakten er på om lag 140 millioner kroner inklusiv mva.

Prosjektet i Nordstrandveien handler først og fremst om å bedre forholdene for de som sykler, går og tar buss.  Men veien er dessuten slitt og trenger en skikkelig oppgradering. 

Helt konkret skal det bygges sykkelvei med fortau på vestsiden (sjøsiden) av veien, der man kan sykle i begge retninger, samt fortau på motsatt side. Ny bussholdeplasser skal bygges med kantstopp, busslommer og busskur. I det hele tatt skal Nordstrandveien få et mer gatepreg.

Planen er at hele den 1300 meter lange Nordstrandveien mellom Rønvikveien og Mælen skal bygges om de neste årene. I første omgang handler det om strekningen fra Tjeldberget til Mælen.

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.