Pinsestengte Oslo-stasjoner i to døgn

Oslo S og flere andre jernbanestasjoner i Oslo-området blir stengt i to døgn i pinsen for oppgradering av tekniske anlegg. Deler av Østfoldbanen blir også stengt i løpet av helgen.

 

Mens stasjonene er stengt skal Jernbaneverket rive 200 meter spor og bytte to sporveksler. I tillegg skal det trekkes nye kabler mellom Oslo S og Brynsbakken, og mastene til kjøreledningene skal demonteres på samme strekning.

For å kunne gjennomføre denne delen av fornyingsarbeidet i hovedstadsregionen, stenges Oslo S og flere andre stasjoner i Oslo fra lørdag klokken 13. Fra samme klokkeslett mandag, skal de være i drift igjen.

Alle avganger fra Oslo S i retning Drammen, Grefsen, Bryn/Lillestrøm og Hauketo/Kolbotn/Ski blir berørt. Det samme blir samtlige avganger fra Nationaltheatret stasjon. Reisende med gyldig togbillett kan bruke disse på T-banen mellom Nationaltheatret, Oslo S og Grefsen.

En halvtimes tid etter at Oslo S stenger, stenges også Østfoldbanens østre og vestre linje til Ås og Mysen. Det skal utføres arbeid knyttet til ombyggingen av Ski stasjon. også på andre stasjoner og steder langs linjen skal det gjøres utbedringer. Stengingen av Østfoldbanen varer i ett døgn.

Senere i sommer blir Oslo S stengt i seks uker mellom 26. juni og 8. august