Petter Dass Museet Årets nordnorske bygg

Lørdag kveld kunne daglig leder Jan Ø. Nilsen i EntrepreTor motta prisen fra tidligere styreleder Bjørn Stokvik i NESO for Årets nordnorske bygg, Petter Dass Museet i Alstahaug.

Tidligere styreleder Bjørn Stokvik i NESO ga uttrykk for at det var tre meget sterke kandidater, men at det var et prosjekt som skilte seg ut når det likevel var nødvendig å peke ut en vinner.

Det heter om Petter Dass Museet at bygget er formet som en ”flyvinge”, i seg selv i sterk kontrast til middelalderkirken i stein og den øvrige trehusbebyggelsen som tilhørte prestegården og som i dag er museum. Museet er ”skåret inn i fjell” og plassert med sitt inngangsparti knapt 20 meter fra kirken. Bygget byr på flere spesielle tekniske løsninger både hver for seg og ikke minst til sammen.

Bjørn Stokvik sa fra talerstolen under festmiddagen på Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse lørdag på SAS i Tromsø at prosjektet er betraktet som spektakulært, men er samtidig bygget slik at den eksiterende kulturen på stedet har beholdt sin egenart.

Prisvinner Jan Ø Nilsen i EntrepreTor i Mosjøen ga ros til initiativtakerne bak kåringen av Årets nordnorske bygg 2010.

- Dette fortjener bransjen, sa Nilsen. Han var samtidig påpasselig med å rose arkitekten bak Petter Dass Museet på Alstahaug, Snøhetta.

Nilsen har tidligere også uttrykt at det meste av æren må gå til arkitekten og til KF Petter Dass som viste mot og satset på prosjektet.

De to andre nominerte byggene var Arktisk Kultursenter i Hammerfest, entreprenør Bjørn Bygg AS, samt Ledelse – og undervisningsbygget for Forsvaret på Setermoen, ansvarlig Storegga Entreprenør på Bardufoss.

Styret i NESO har lagt vekt på følgende kriterier ved utvelgelsen av Årets nordnorske bygg 2010:

- God byggeskikk/arkitektur

- Ivaretakelse av energi- og miljøkrav

- Funksjonalitet

- HMS

- Samarbeid mellom aktørene i byggeprosessen

- Tekniske løsninger og materialvalg

- Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av de tre siste foregående år.