Penger til kunnskapsutvikling om forebygging av brann

Arbeids- og administrasjonsdepartementet gir en million kroner til et arbeid med utgangspunkt i Røros, der formålet er kunnskapsutvikling innen brannvern i tett trehusbebyggelse.

- Røros er et verdenskulturminne, som gjør at det er nødvendig å iversette tiltak for å sikre byen mot brann så fort som mulig, sier Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman. Bevilgningen fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil inngå i et overordnet prosjekt for brannsikring, men med vekt på å utvikle et kunnskapsgrunnlag om vern av denne type bebyggelse. Det er Direktoratet for brann og elsikkerhet og Riksantikvaren som har ansvaret for arbeidet.