Per Helge Pedersen, næringspolitisk redaktør i Byggeindustrien.

Pedersen: - Nå går alt så mye bedre i Veidekke

Historisk høye tall og en kraftig stigende aksjekurs preger andre kvartal for Veidekke.

Det var en strålende fornøyd konsernsjef Arne Giske som torsdag møtte pressen i forbindelse med de historisk høye resultatene man nå har i andre kvartal i 2015. Aksjekursen gikk kraftig opp da tallene ble offentligjort.

Opptur for Veidekke

Veidekke-aksjen startet året med en verdi på 72,50 kroner.

I skrivende stund er aksjeverdien hele 90,50 kroner.

Dette utgjør en økning på 24,8 prosent, nesten en firedel.

Alt tyder på at veksten fremover vil bli kraftig. Fra 1. september blir entreprenørvirksomheten i Reinertsen bli overført til Veidekke. Dette omfatter byggevirksomhet i Trøndelag, i Bodø og i Oslo-området. Dette betyr at antall ansatte i Veidekke øker med 220 personer. Ordreserven som tilføres fra Reinertsen, er på 600 millioner kroner. Kjøpesummen er fortsatt ikke offentliggjort, men etter det Byggeindustrien har grunn til å tro, er ikke prisen avskrekkende. Veidekke har tradisjon for ikke å kjøpe dyrt.

Oppkjøp også i Sverige

I Sverige har Veidekke kjøpt Rekab Entrepenad AB, som driver byggevirksomhet i Uppsala. Denne bedriften har 50 ansatte. Med i salget er også overtakelse av tomt for 100 boligenheter som planlegges igangsatt i høst. Ordrereserven er 150 millioner kroner.

Ellers er det grunn til å merke seg at fremgangen er spesielt stor for Veidekke i Sverige. Dette kommer også frem av resultatet hvor det meste av økningen skyldes gode tall fra Sverige. Men også den norske entreprenørvirksomheten bidrar vesentlig. I Sverige omsetter man på årsbasis for nærmere 8 milliarder kroner, i Danmark for rundt 1, 5 milliarder, mens resten av omsetningen genereres i Norge.

Boligsalg for 2 milliarder kroner

Arne Giske var spesielt opptatt av at man i kvartalet har solgt boliger for 2 milliarder kroner, og at ordrereserven er på mer enn 10 milliarder kroner. Ser man på underlagstallene vil veksten fortsatt øke kraftig gjennom dette året. Alt tyder på at inntektsveksten også fortsetter. Av boligprosjektene man nå jobber med, er 85 prosent solgt! Mange av de største boligprosjektene ligger rundt Stockholm, Gøteborg og Oslo hvor etterspørselen etter nye boliger også er størst i de respektive land.

Nye store kontrakter

I Sverige har man også fått kontrakten på SEBs nye kontorer på Solna i Stockholm. Dette er en totalentreprise mellom Veidekke Bygg Stockholm, Arcona og entreprenørvirksomheten i Norge. Kontrakten er på 1,7 milliarder svenske kroner. Det nye bygget blir på 90.000 kvadratmeter, og det skal gi plass til 4.400 arbeidsplasser.

Ellers gleder Giske seg over utviklingen i industrivirksomheten. Når det gjelder asfalt, ble det lagt mer asfalt i juni i år enn i tilsvarende måned i fjor.

Det at man fikk tidenes største veikontrakt på E39 Hordaland Svegathjørn – Rådalen mellom Os og Bergen, gjør at anleggsvirksomheten i Veidekke vil vokse sterkt igjen. Det skal bygges en parsell på 12.7 kilometer. Kontrakten har en verdi på 2,7 milliarder kroner. Den nye veien skal være ferdig i august 2020.

Utviklingen når det gjelder HMS er også gledelig i Veidekke. Antall skader er halvert. Sykefraværet ligger også godt underlandsgjennomsnittet i Norge.

Arne Giske er ellers veldig opptatt av å peke på at de aller fleste kontrakter i Veidekke er mindre kontrakter. Mindre i denne sammenheng er fra 100 millioner kroner og nedover. Til gjengjeld er det svært mange av dem.

Fortsatt utfordringer

Selv om alt går bra om dagen, er det selvsagt mange utfordringer. Oljevirksomheten stuper. Dette kan bety mindre oppdrag, men på den annen side kan det også redusere kostnadsbildet. Veidekke har 1/3 av sin virksomhet utenfor Norge, og ellers er 60 prosent av kontraktene inngått med offentlige oppdragsgivere.

– Når det gjelder rekruttering, ser vi nå at stadig flere ingeniører og andre fagfolk fra oljeindustrien vender sine øyne mot byggenæringen i Norge. Vår bedrift Block Berge Bygg i Rogaland har blant annet rekordsøkning til nye stillinger. Men vi merker også tendensen ellers i virksomheten vår, sier Giske.

– Den kanskje største utfordringer finner vi i kontraktsystemet til Statens vegvesen. Det blir alt for mange konflikter med dagens kontraktregime. Vi har bestilt en rapport om nettopp denne problemstillingen. Den blir offentliggjort mandag når jeg blant annet skal holde et foredrag på Arendalsuka, opplyser Giske.

Ellers er alle de store infrastrukturprosjektene både i Sverige og Norge noe som pirrer entreprenørene. I hvert av landene kommer det nå prosjekter for mer enn 50 milliarder kroner.