Peab Anlegg og Trøndelag fylkeskommune har inngått skiltkontrakt for de neste fem årene. Fra venstre: Torbjørn Juliussen (prosjektleder Peab), Christoffer Dahl (anleggsleder Peab), Gøran Fossmo (ass. distriktsleder Peab), Anne-Grethe Jenssen (teamleder Trøndelag fylkeskommune), Per Andre Pettersen (kontrollingeniør Trøndelag fylkeskommune) og Nikolai Halle Høilo (byggeleder Trøndelag fylkeskommune). Foto: Peab Anlegg

Peab signerte skiltkontrakt med Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune og Peab Anlegg AS har inngått kontrakt om oppsetting og nedtaking av skilt på fylkesveiene i Trøndelag de neste fem årene.

Fylkesveinettet i Trøndelag består av mer enn 6.000 kilometer vei. På dette vegnettet er det cirka 65.000 trafikkskilt.

− Hovedoppgaven i skiltkontrakten blir nyoppsetting og utskifting av skilt på fylkesveiene i Trøndelag. Vi skifter ut skilt når skiltene ikke lenger reflekterer lys godt nok eller når informasjonsbehov og oppsettingskriterier endrer seg, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

− Vi har bygget opp en egen skiltavdeling, med spesialkompetanse på skiltmontasje, trafikkportaler og tekniske installasjoner langs veien. Skiltkontrakten med Trøndelag fylkeskommune passer meget godt inn i skiltavdelingens portefølje. Vi ser frem til å bygge et godt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, sier Gøran Fossmo, assisterende distriktssjef i Peab Anlegg.

Kontrakten har en varighet på fem år og omfatter levering, oppsetting og nedtaking av cirka 10.000 trafikkskilt med tilhørende oppsettingsutstyr og fundament. Kontraktssummen er på i underkant av 24,9 millioner kroner.