Illustrasjonsfoto: Frank Robert Webrermann/HGT
Illustrasjonsfoto: Frank Robert Webrermann/HGT

Peab-selskap oppgraderer fylkesvei i vest

Peab Anleggs datterselskap HGT har signert kontrakt med Vestland fylkeskommune om oppgradering av 1,1 kilometer fylkesvei fra Alvøen til Myraskjenet.

Kontrakten omfatter bygging av gang- og sykkelvei, bussholdeplasser og oppgradering av kjøreveien. Kontraktssummen er på 52 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver Peab i en pressemelding.

Fylkesvei 5216 Håkonshellaveien er i dag smal og uten tilbud for gående. Strekningen er skolevei for barn ved Alvøen og Mathopen skoler, og veien benyttes til og fra Alvøen idrettspark med aktiviteter på dag og kveld. Nå skal HGT bygge en separat gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Alvøen til Myraskjenet. Veien blir utvidet fra ett til to kjørefelt, og fem bussholdeplasser langs strekningen skal oppgraderes.

– Vi er veldig fornøyde med at vi fikk tildelt dette oppdraget. Anleggsteknisk er det et spennende prosjekt å bygge, og samtidig er det et meningsfylt oppdrag. Vi kjenner en ekstra stolthet i å få muligheten til å bidra til å forbedre trafikksikkerheten langs strekningen. Spesielt når det gjelder myke trafikanter, og da tenker jeg spesielt på barn og unge på vei til eller fra skole og fritidsaktiviteter, sier prosjektleder Sven Sveindal Lyssand i Peab Anlegg / HGT i meldingen.

Anleggsarbeidene startet tidlig i september, og hele prosjektet skal være ferdig i mars 2024.