Peab overleverer Lysaker stasjon

Peabs Anleggsavdeling har siden juni 2006 jobbet med å bygge om Lysaker stasjon. Etter tre års krevende jobb overleverer Peab nå sine arbeider til Jernbaneverket som planlagt.

Peabs hovedentreprise har omfattet alle grunnarbeider ved utvidelsen av stasjonsområdet fra to til fire spor, samt to nye plattformer. Dette har inkludert ny bru over Lysakerelva parallelt med den gamle steinhvelvbrua fra 1913, utvidelse av Lysakerlokket over E18, samt ombygging av bussterminalen og andre tilstøtende arealer.

Det er blitt et bredt gjennomgående gangareal under sporene, med atkomst til plattformene via trapper, ramper, heis og rulletrapper. Videre er det utført bygningstekniske arbeider som tekniske rom, venterom med billettautomater og næringslokaler. Parsellen Lysaker stasjon har en lengde på 1,2 km. Den starter ca. 300 meter øst for Lysakerelva og fortsetter fram til ca. 300 meter vest for Granfoss bru.

Arbeidene er utført i to hovedfaser. Første fase omfattet bygging av to nye spor og nordre plattform. Andre fase omfattet riving av gammel stasjon og bygging av to nye spor, samt ny søndre plattform. Arkitekten har valgt betong, glass, stål og naturstein som hovedmaterialer.

- Betongarbeidene og spesielt de flotte glatte veggene bør trekkes frem. Disse veggene utsmykkes i disse dager også med kunst. Det har vært et utfordrende prosjekt i et viktig trafikknutepunkt på vestsiden av Oslo. Norges mest trafikkerte vei og jernbanestrekning har hele tiden gått parallelt med og delvis igjennom anleggsområdet, forteller prosjektsjef Tor Oskar Rydheim i Peab.

Adkomst til den nye stasjonen vil være fra både nord- og sydsiden. Lysaker skal bli et moderne kollektivknutepunkt med høy standard, god tilgjengelighet og lett overgang til annen transport. Den nye stasjonen vil gi en positiv effekt på togtrafikken med større fleksibilitet og kapasitet.

- Fra og med mandag 3. august tas hele den nye stasjonen i bruk som en permanent del av jernbanestrekningen og togaviklingen. Den nye stasjonen vil få full effekt når hele togstrekningen fra Lysaker til Asker står ferdig, sier Tor Oskar Rydheim.