Illustrasjon: Peab

Peab oppgraderer E16 på Kongsvinger

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg oppgradere E16 gjennom Kongsvinger for en kontraktsum på 105 millioner kroner.

Det skriver Peab i en pressemelding fredag.

Prosjektleder i Statens vegvesen Anna Stålhandske Adolfsson og administrerende direktør i Peab Anlegg Ivar Roland.

På veistrekningen E16/riksvei 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg skal Peab etablere nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning. Oppdraget omfatter også bygging av 2,2 kilometer ny gang- og sykkelvei, samt fornying av to bruer, skriver Peab.

− Vi er veldig fornøyde med å komme gjennom nåløyet og bli den foretrukne entreprenøren hos Statens vegvesen i dette prosjektet. Vårt prosjektteam har så langt gjort en utmerket jobb, og vi er i rute med tanke på oppstarten på Kongsvinger, uttaler administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg i pressemeldingen.

Tre og betong

Norsenga bru bygges som fagverksbru i limtre med tredekke. Den bygges over jernbanen, blir fordelt på tre spenn og får en total lengde på 94,5 meter. Brua vil ha to kjørefelt i tillegg til eget felt for gang- og sykkelvei, heter det i meldingen.

Vingersnoret bru blir en spennarmert betongbru, med en total lengde på 33 meter. Den bygges på fundamenter grunnlagt på friksjonspeler av stål.

– Spennende og utfordrende

Leverandørforhandlingene er, ifølge pressemeldingen, i gang, og Roland uttaler at Peab har fått interessante tilbud både fra norske og utenlandske leverandører.

− Det blir spennende og utfordrende for oss å håndtere den økende interessen fra det europeiske leverandørmarkedet, og jeg føler meg helt trygg på at stedlig ledelse tar dette som en positiv utfordring, sier Ivar Roland.

Prosjektet er planlagt med oppstart av fysiske arbeider i januar 2016, med ferdigstillelse i oktober 2017.