Peab fikk bruoppdrag fra Bane Nor

For en kontraktssum på cirka 10 millioner kroner har Peab Anlegg fått i oppdrag å skifte ut Mangåa bru på Kongsvingerbanen.

For en kontraktssum på ca. 10 millioner kroner har Peab Anlegg fått i oppdrag å skifte ut Mangåa bru på Kongsvingerbanen.

Den eksisterende brua over Mangåa er en gammel stålbjelkebru som nå skal skiftes ut for å opprettholde en trygg togframføring. Stålbjelkebrua vil bli byttet ut med to betongkulverter der en er for traktorvei og en for elveløpet.

– Oppdraget kom i rett tid, og vi har kapasitet til å starte opp med en gang. Dette er et spennende og krevede oppdrag, og vi har god erfaring med tilsvarende prosjekter, sier distriktssjef Morten Sjøli i Peab Anlegg.

Arbeidene vil foregå ved elven Mangåa som renner under brua. Oppdraget er en utførelsesentreprise basert på NS 8406, og skal overleveres i oktober 2017.