Peab får milliardoppdrag i nord

Peab har fått i oppdrag å gjennomføre en utbygging av Fagernesterminalen ved havnen i Narvik.

Northland Resources er oppdragsgiver og kontraktssummen er ca 400 MSEK.

Arbeidet blir utført av et arbeidsfellesskap bestående av Peabs anleggsavdeling og Peabs datterselskap Bjørn Bygg. Oppdraget inkluderer bygging av kai, en lossestasjon for jernbanevogner, et lagerbygg, fundament for et avisningsbygg, samt fundamenter for fasiliteter for lasting på fartøy. Arbeidet er påbegynt og det beregnes å være klart i april 2013. Peabs byggvirksomhet i Nord-Norge, representert ved datterselskapet Bjørn Bygg, er en del av det interne Peab-samarbeidet i Narvik.

Peab Industri har under varemerket Cliffton fått oppdraget med å transportere jernmalm på lastebil fra gruven i Kaunisvaara til omlastningsterminalen i Pitkäjärvi utanfor Svappavaara. I Pitkäjärvi skal malmen lastes om til tog for videre transport på Malmbanen til Narvik. Også her er Northland oppdragsgiver og omsetningen utgjør i perioden 2013-2021 ca 500 MSEK per år.

Peab har i to år samarbeidet med Northland ved gruven i Kaunisvaara, med ansvar for markavdekning, logistikk og et anrikningsverk. Samarbeidet medfører at det skapes minst 400 nye arbeidsplasser innen Peabkonsernet i Sverige og Norge.

– Disse oppdragene skaper et stort antall nye arbeidsplasser nord i Sverige og Norge. Samarbeidet med Northland er et bra eksempel på hvordan Peab håndterer større prosjekter, der tre av konsernets fire virksomhetsområder samarbeider. Våre store oppdrag i nord viser også hvordan Peabs rolle som samfunnsbygger fungerer i praksis, sier Peabs VD og konsernsjef Jan Johansson.

– Vi setter pris på å utføre arbeid for en stor konsernkunde som Northland.  Dette er en bra start på den norske anleggsavdelingens etablering i Nord-Norge og det er et prosjekt som forener vår kompetanse både når det gjelder Bygg, Anlegg og Industri i både Norge og Sverige, sier Peabs norske anleggsdirektør Thorbjørn Eng.

– Vi er glade for å være en del av et stort og spennende Peab-samarbeid i nord. Det er flott å kunne skape sterkt tiltrengte arbeidsplasser i området og bidra med byggkompetanse i et så omfattende prosjekt, sier adm dir Arild Østgård i Peabs datterselskap Bjørn Bygg.