Illustrasjon av det nye forbrenningsanlegget, som er det høye bygget i midten. Ill. Trollvegg Arkitektstudio AS og Hinnstein AS

Illustrasjon av det nye forbrenningsanlegget, som er det høye bygget i midten. Ill. Trollvegg Arkitektstudio AS og Hinnstein AS

Peab Bjørn Bygg bygger forbrenningsanlegg på Finnsnes

Peab Bjørn Bygg har signert avtale om å bygge nytt forbrenningsanlegg for Senja Avfall IKS på Finnsnes. Byggestart skjer i november 2022, og anlegget skal stå ferdig i mai 2024.

– Det nye forbrenningsanlegget bygges inntil eksisterende anlegg, som skal være i drift i hele byggeperioden. Nybygget blir oppført i betong og inneholder en administrasjonsfløy i seks etasjer, en avfallshall og en prosesshall, heter det i en melding fra Peab.

– Det er et samfunnsløft å få på plass et bedre forbrenningsanlegg for Senja Avfall.  For oss som entreprenør er det interessant å jobbe med et industriprosjekt av denne størrelsen. Vi gleder oss til å komme i gang med jobben og finne gode, varige løsninger sammen med byggherren. Prosjektet vil gi miljøgevinst for Nord-Norge, så det er perfekt for oss å være med på dette, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg, i meldingen.

Kontraktssumen er på 118 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Det interkommunale selskapet Senja Avfall skal bruke det nye anlegget til å produsere energi i form av varme og elektrisk kraft.

Lars Helge Hansen er distriktssjef i Peab Bjørn Bygg i Midt-Troms og prosjektleder.

– Vi er stolte over å kunne bidra til mer effektiv energiproduksjon og at Senja Avfall tar en enda mer aktiv rolle i det grønne skiftet, sier Hansen. Han gleder seg over et byggeprosjekt som gir stabil ordreinngang og kontinuitet i oppdrag for selskapets ansatte.

Prosjektet vil sysselsette cirka 12 av Peab Bjørn Byggs egne fagarbeidere. Peab Anlegg vil stå for grunnarbeidene og er en av flere underentreprenører.

– Det nye forbrenningsanlegget vil dekke fremtidens behov for lokal oppvarmingsenergi. Det vil også produsere betydelig mer energi i form av elkraft enn det vi leverer i dag, sier administrerende direktør Tor-Helge Sørensen i Senja Avfall i meldingen.

– Den mest effektive løsningen for å utnytte restavfall er å produsere oppvarmingsenergi og elkraft. Det sparer elektrisk strøm og fossil energi og er derfor en viktig del av løsningen for fremtiden. I tillegg kommer en betydelig miljøgevinst i form av redusert behov for transport av ikke-gjenvinnbart restavfall, understreker Sørensen.

Arkitekt for utbyggingen er Trollvegg Arkitektstudio AS og Hinnstein AS.