Slik er tiltanden på Nerskogsveien før asfalteringen. Foto: Anne-Grethe Jenssen, Trøndelag fylkeskommune.

Peab Asfalt skal legge 11,8 kilometer asfalt på fylkesvei 512 i Rennebu kommune

Arbeidet starter opp 30. mai og vil pågå til cirka midten av juli, melder Trøndelag fylkeskommune.

Strekningen som får asfalt er fra Bakklia til Skarbakkan på fylkesvei 512 Nerskogsveien i Rennebu kommune.

– Denne asfalteringa og de øvrige utbedringene vi nå gjør, vil gjøre vegen vesentlig bedre, men en helt fullverdig løsning er det ikke. Det vil kunne forekomme teleløsninger i årene som kommer, men i langt mindre grad enn hva som har vært vanlig de siste årene, uttaler teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune på fylkeskommunens internettside.

Det er Peab Asfalt Norge AS som er entreprenør for arbeidet. Totalverdien på arbeidet er cirka 22 millioner kroner.

Arbeidet vil skje på dagtid. Trafikantene må påberegne periodevis stenging av vegen og noe ventetid.

– Hovedregelen er at trafikken skal flyte med bruk av manuell dirigering og ledebil, men vegen kan bli stengt i 15-20 minutter i enkelte perioder, sier Jenssen.