Pause i innkrevingen av rushtidsavgift på Nord-Jæren

En teknisk feil gjør at det bare blir krevd inn vanlig takst – ingen rushtidsavgift – i bomstasjonene på Nord-Jæren fra og med mandag.

Taksten for vanlige biler blir dermed 22 kroner, eller 17,60 kroner for dem som har bombrikke, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger kommune og Statens vegvesen sier i pressemeldinger at takstendringen skyldes tekniske problemer som har ført til feilfakturering av kunder.

– Feilfaktureringene er langt flere enn det minimum som kan aksepteres på grunn av tilfeldige feil i systemene. Vegdirektoratet har derfor besluttet at det blir pause i innkreving av rushtidsavgift fra og med 10. desember 2018, heter det i pressemeldingen.

I høst ble 38 nye bomstasjoner satt i drift på Nord-Jæren, noe som skapte sinne blant lokale beboere. Flere av bomstasjonene har blitt utsatt for hærverk.