Geir Melby og Mounir El'Mourabit. Foto: Paroc AB Norge/Vartdal Plast
Geir Melby og Mounir El'Mourabit. Foto: Paroc AB Norge/Vartdal Plast

Paroc og Vartdal Plast etablerer samarbeid om steinullprodukter

Paroc og Vartdal Plast etablerer nå et samarbeid om salg og distribusjon av steinullprodukter for det norske markedet

Selskapene skriver i en pressemelding torsdag at de går sammen om å levere komplette løsninger for steinull, og steinull i kombinasjon med EPS.

Paroc er en stor leverandør av steinullisolasjon, og ønsker i tillegg til distribusjon av andre produkter, å ytterligere forsterke satsningen inn mot det norske takmarkedet. Vartdal Plast er en produsentene av EPS-isolasjon i Norge, og har de siste årene blitt en større aktør inn mot takmarkedet, heter det i en melding fra partene, og nå skal de samarbeide.

– Ved å samarbeide med Vartdal Plast får vi tilgang til deres gode kompetanse og logistikk, noe som vil kunne skape gode synergieffekter for begge selskap og for kundene, sier Geir Melby, country manager i Paroc AB Norge, i meldingen.

– Gjennom samarbeidet vil vi ha mye kortere transportvei for steinullproduktene vi leverer, noe som åpenbart er viktig i et miljøperspektiv. Vi har de siste årene investert mye i bemanning og logistikk for å være en foretrukken leverandør til våre kunder, og med Paroc med på laget har vi stor tro på at disse investeringene vil kommetil sin rett, sier Mounir El'Mourabit, markeds- og innkjøpssjef i Vartdal Plast i meldingen.