Daglig leder Jack Valleraune i Park & Anlegg har besluttet å stanse arbeidet med Seutbrua i Fredrikstad (Arkivfoto). 

Park & Anlegg i brukrangel med Vegvesenet – har stanset arbeidet

Park & Anlegg har stanset arbeidene med Seutbrua i Fredrikstad inntil de får garanti om at Statens vegvesen dekker økte prosjektkostnader som en følge av krevende grunnforhold.

Det skriver Fredriksstad Blad (krever innlogging).

Ifølge lokalavisen har Park & Anlegg lagt ut over 80 millioner kroner under arbeidene med Seutbrua i Fredrikstad. Nå har hovedentreprenøren besluttet å stanse arbeidene, og ifølge daglig leder Jack Valleraune gjør de ingenting før de får garanti om betaling.

– Hittil har vi lagt ut over 80 millioner kroner på Seutbrua. Nå vil vi ha en garanti for at vi får betalt for det arbeidet vi har gjort, og har stanset arbeidet inntil det skjer. Statens vegvesen vil at vi skal fortsette å jobbe – uten å gi oss en garanti, men dette skal avklares før vi gjør noe mer, sier han til Fredriksstad Blad.

Valleraune peker på at de sliter med grunnforholdene under boring av stålrør med diameter på en meter.

– Det er utfordrende å bore så dypt med den store diameteren som vi gjør. Hittil har vi boret gjennom over 40 meter leire og 16 meter med dårlig fjell for å finne godt feste for pælen, uten hell. Det er en svakhetssone i fjellet som er utfordringen. Kvaliteten på fjellet er ikke vårt ansvar. Det er Statens vegvesen som har bestemt akkurat hvor denne pælen skal stå. Ansvaret for grunnforhold er byggherrens ansvar, forklarer Valleraune til Fredriksstad Blad.

Han mener hele situasjonen kunne vært unngått med bedre grunnundersøkelse, kartlegging og prosjektering, før anleggsstart.

Valleraune avviser at Park & Anlegg er i økonomiske vanskeligheter, men han legger ikke skjul på at situasjonen er tøff og at det tærer på egenkapitalen i selskapet.

Statens vegvesen understreker at de ikke kan betale ut penger før de har avklart hvem som har ansvaret.

– Vi forvalter penger for fellesskapet og er opptatt av å avklare en riktig fordeling av ansvaret for situasjonen, før vi eventuelt vil betale noe. Kontrakten pålegger også entreprenøren å gjøre supplerende grunnundersøkelser underveis, og rapportere om faktiske grunnforhold etter hvert som arbeidet utføres, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen til lokalavisen.

Park & Anlegg vant i sin tid kontrakten på byggingen av riksvei 110 Ørebekk – Simo med et anbud på 417 millioner kroner. Prosjektet skulle egentlig stått ferdig høsten 2017, men er kraftig forsinket, og skal nå etter planen åpnes for trafikk til sommeren.