Fra det pågående prosjektet Smietangen i Langesund. Ill. SPIR arkitekter

Pancom og Øygarden Eiendom går sammen om boligsatsning

Selskapene og eierne bak Pancom AS og Øygarden Eiendom AS har lenge samarbeidet om prosjekter og utbygging i Telemark og Vestfold, og nå går de sammen for å bygge et nytt boligselskap.

Det nye selskapet er gitt navnet Heimgard Bolig AS, som skal satse i Vestfold, Buskerud og Telemark. Ved roret til det nye selskapet står administrerende direktør Yngve Åkvåg, i tett samarbeid med utviklerne Frederic Kristoffersen og Petter Øygarden som representerer eierne.

- Pancom AS og Øygarden Eiendom AS eier Heimgard Bolig 50 prosent hver, og vil sammen bygge selskapet til en regional utvikler av boliger i et vidt spekter og segment, heter det i en melding fra selskapet.

- Vi skal bygge videre på selskapenes erfaring fra tomteutvikling og feltutbygging til trehusbebyggelse og spenstige sentrumsprosjekter. Vi utmerker oss spesielt ved at vi har en gode og solide samarbeidspartnere, i tillegg er vi kjent for å gjennomføre våre prosjekter, sier Yngve Åkvåg.

Selskapet vil ha sitt hovedkontor i Porsgrunn, men vil også ha kontor i Drammen for fremtidig vekst i Buskerud og Vestfold.

- Vi er naturligvis mest eksponert i Telemark om dagen, men ser at dette vil endre seg over tid. Selv om vi øker mest utenfor Telemark, har vi har fortsatt ønske om å være en ledende aktør i Grenlands-området, sierÅkvåg.

Selskapene har eierskap i flere utbyggingsprosjekter i Telemark, og satser også med prosjekter i Vestfold og Buskerud. Totalt teller antallet 1.700 boliger under utvikling, og med en løpende utbyggingstakt på 200-250 boliger per år estimerer konsernet å omsette for nærmere seks milliarder kroner i bolig og eiendom frem mot 2025.

- Per i dag har vi cirka 175 boliger under bygging, noe som vil øke noe i 2020, sier Åkvåg. Det er planer om å øke byggetakten til nærmere 250 boliger per år de neste årene. I tillegg vil det i deler av prosjektene også tilbys eneboligtomter for salg.

Pancom AS har i mange år hatt sin boligsatsning gjennom porteføljeselskapet Pancom Real Estate AS. Her har de samarbeidet med Øygarden Eiendom AS i flere prosjekter.

- Øygarden Eiendom AS begynte samarbeidet med Frederic og Pancom AS for litt over ti år siden, og dette har resultert i flere gode prosjekter, meddeler Petter Øygarden.

- Det er klart dette er et godt samarbeid for oss. Samarbeidet mellom våre to organisasjoner vil sikre at Heimgard Bolig AS vil inneha en sentral posisjon som boligutvikler i vår region, sier Frederic Kristoffersen, konsernsjef i Pancom AS, i meldingen.

Pancom AS er i hovedsak eid av Tobias Amundsen og Frederic Kristoffersen. Høsten 2019 kom Icon Invest AS ve Stian Brekke inn med ti prosent eierskap ved emisjon.