Bård Hoksrud (fra venstre), Ketil Solvik-Olsen og John-Ragnar Aarset møtte pressen.

På god vei - Ikke bare Segway

Etter ni måneder i regjering mener samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at den borgerlige regjeringen har fått til mye for å bedre vilkårene for norsk infrastruktur,

Fredag, ni måneder og 2 dager etter at den borgerlige regjeringen ble dannet, møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen pressen for å se hva man har fått til så langt.

– Forrige regjering var også flinke til å bevilge penger til samferdselsformål, og vi slutter oss også til Nasjonal transportplan, men vi vil også gjøre mer, sa Solvik-Olsen.

Pressekonferansen ble holdt på Paulsenkaia, i Statens vegvesens brakkerigg ved infrastrukturutbyggingen i Bjørvika.

Sammen med statssekretærer Bård Hoksrud og John-Ragnar Aarset kunne statsråden presentere en liste på 42 punkter over samferdselstiltak regjeringen har gjennomført.

– Segway er nok ikke det vi synes er viktigst, påpekte Solvik-Olsen.

Det punktet hvor den borgerlige regjeringen ønsker å skille seg fra forrige regjering på samferdselspolitikk, er på reformer. Både på vei og jernbane ønsker man nå en rekke reformer for å stimulere til høyere aktivitet og kvalitet.

Skal få det på skinner

I mai kunne Byggeindustrien fortelle om regjeringens første foreslåtte jernbanereform. Rett før sommeren ble forslaget om å legge eierskapet av Norges godsterminaler for jernbane over på Jernbaneverket vedtatt i stortinget. Målet er å konkurranseutsette driften.

– Det kommer til å bli endringer i Jernbaneverket fremover, lover statssekretær John-Ragnar Aarset overfor Byggeindustrien.

Aarset forteller at Jernbaneverket vil oppleve en liten økning i bevilgninger for å kjøpe opp og drive godsterminalene, men at reformene regjeringen nå jobber med, først og fremst dreier seg om organisering av sektoren.

Aarset forteller også at regjeringen vil gi nye føringer for Jernbaneverket, for å sikre en større forutsigbarhet for jernbaneentreprenørene.

Endring på vei

Også Samferdselsministeren forteller overfor Byggeindustrien at det skal bygges mer jernbane fremover, men røper at mangeentreprenører nok kan merke endringer.

– Jeg omgås mye med entreprenører, og jeg får høre at mange allerede har lagt merke til et endret tempo og en endret dynamikk. Vi vil, for eksempel, øke bevilgningene til veivedlikehold, og vi skal også være åpne til nye kontraktsammensettinger, forutsatt at entreprenørene er i stand til å by på dem. Vi må ha konkurranse, sier han.

I løpet av 2015 håper Solvik-Olsen også å ha utbyggingsselskapet for vei oppe og gå.

– Det blir nok i andre halvdel av året. Flere vedtak i stortinget kreves, og vi må også finne ut av porteføljen, sier han til Byggeindustrien.

Statssekretær Aarset kan fortelle at man heller ikke har utelukket å opprette et utbyggingsselskap for jernbane.