Øystre Slidre helsetun

Øystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienØystre Slidre helsetun i Heggenes, Valdres, 15.1.2021. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Det nye helsetunet i Heggenes sentrum er med sine 6.200 kvadratmeter det største kommunale byggeprosjektet noensinne i Øystre Slidre kommune. Foruten diverse helsetjenester, storkjøkken og hjelpemiddelsentral, består helsetunet av 18 omsorgsboliger og 36 sykehjemrom.

Fakta

Sted: Heggenes i Valdres

Prosjekttype: Helsehus

Bruttoareal: 6.500 kvadratmeter

Byggherre: Øystre Slidre kommune

Prosjektkostnad inkl. mva.: cirka 280 millioner kroner

Byggeledelse: Byggteknikk Valdres

Hovedentreprenør: Valdresbygg

Kontraktsum eks. mva.: 117 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Arkitektfirma Jon Vikøren

Rådgivere: RIB, RIG: Bystøl l RIV: Sweco Norge l RIBR: Firesafe

Sideentreprenører: Elektro: Valdres Installasjon l Rør: GK Rør Otta l Ventilasjon: Nordvest Miljø Førde

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Fagernes Anlegg l Stål- og elementmontasje: PCS Stokke Stål l Innervegger og systemhimling: Bærum Byggmontering l Storkjøkken: Metos l Velferdsteknologi: Atea l Heis: Schindler l Maler og byggtapetserer: Kjell Nordhagen l Aluminiumsdører: Norske Metallfasader l Baderomsinnredning: Bano l Barrierevaskeri: Electrolux Professional l Flis- og murarbeider: Murmester Markussen l Brannisolering- og tetting: Kinneberg Bygg & Brannsikring l Gulvsparkel og trinnlyd: Mjøs-Produkter l Kjerneboring: Sanne Betongsaging l Tak omsorgsfløy: Lett-Tak Systemer l Kjøkken- og garderobeinnredning: Byggmakker Sør l Lås, beslag og adgangskontroll: Certego l Innredning og møbler: Kinnarps l Stikning og oppmåling: Plan Oppmåling Valdres l Personløftere: V. Guldmann l Rekkverk: Midthaug l Solavskjerm-ing: Scandic Markiser l Taktekking: Icopal Tak l Etterlysende ledesystem: Prolink International l Blikkenslager: Valdres Tak og Blikk l Byggvask: Valdres Renholdservice l Bodvegger: Troax l Garderobeskap og rullereol: Sarpsborg Metall l Foldevegg: Saxi Produkter l Byggevarer: Optimera l Vinduer: Lian l Brannbehandlet kledning: Woodify l Limtre: Splitkon l Dører: Jeld-Wen Norge l Ståldører: Rapp Bomek l Ferdigbetong: Ryfoss Betong l Hull- og massivdekker: Spenncon l Fasadeplater: Steni

Helsetunet, med en totalkostnad på 280 millioner kroner inkludert avgifter, er tegnet av Arkitektfirma Jon Vikøren og har Valdresbygg som hovedentreprenør.

– Det eksisterende sykehjemmet er fra 70-tallet og holder ikke dagens standard hverken til tekniske krav, romstørrelser eller tilgjengelighetskrav, sier byggeleder Gudmund Hovrud i Byggteknikk Valdres om behovet for å bygge et helt nytt helsetun. Det nye helsetunets beliggenhet innebærer en flott utsikt over Heggefjorden.

Den 9.600 kvadratmeter store tomta skråner svakt mot vest, og har innkjøring direkte fra riksveien. De tidligere gardsbygningene som sto der, ble revet. Rune Tangstad i Arkitektfirma Jon Vikøren forteller at de kom inn i prosjektet som et resultat av konkurransen som Øystre Slidre kommune utlyste i 2017, da sammen med de tekniske fagene.

– Hovedinnholdet i romprogrammet var et gitt antall boenheter, pluss alle fellesrom og byrom knyttet til disse. Et av målene var å ta vare på de gode utsyns- og dagslysmulighetene som tomta hadde. Derfor ble det et langstrakt bygg i tre etasjer med utsyn mot vannet i sørvest. Det var også viktig å skille hovedinngangen som er tilknyttet et torgområde på tredje etasjenivå mot øst, og hovedinngang for økonomitilkomsten og personalatkomsten som ligger på nivået under, sier Tangstad.

Tre sammenhengende volumer

Helsetunet er delt opp i tre hoveddeler. Fløyen for omsorgsboligene ligger i en tre etasjers fløy med 18 omsorgsboliger fordelt på seks boenheter i hver etasje. – Husbanken har vært en viktig medspiller, derfra har kommunen fått nærmere 100 millioner kroner i tilskudd. Husbankens krav er at organiseringen ideelt skal være slik at hver gruppe har felles oppholdsrom med stue og spiseplass og kjøkken, forteller Tangstad.

Sykehjemsfløyene ligger mot nordvest i to tre-etasjers bygg med seks boenheter i hver etasje. Også her utnyttes terrengfallet slik at alle boenhetene har utsyn mot vest, sør og øst.

En fellesdel knytter boenhetene sammen, og inneholder aktivitetsfunksjoner og servicetilbud; fysioterapi, ergoterapi, frisør, kantine, seremonirom, vaskeri og hjelpemiddelsentralen.

Et moderne kjøkken er også på plass. – Det skal også tilberede mat for andre institusjoner, blant annet andre omsorgsboliger og tilrettelagte plasser i området. Maten vil bli kjørt ut av Frivillighets-sentralen i bygda, forklarer Hovrud.

Valdresbygg inngikk sin kontrakt med kommunen om en hovedentreprise i oktober 2018. – Det var en egen entreprise på forberedende grunnarbeider. Om lag to tredeler av byggegropa var ferdig utgravd og isolert før vi startet opp i november, forteller prosjektleder i Valdresbygg, Eirik Fuglesteg Syversen.

– En hovedentreprise i denne størrelsen er det ikke ofte vi er borti. Selv om prosjekteringen ikke er under oss, har vi fremdriftskoordineringen. Det var ganske krevende å administrere en kontrakt i denne skalaen, men et godt samarbeid mellom byggherre, sideentreprenører og underentreprenører gjør at vi leverer helsetunet til avtalt tid, understreker Syversen.

Kompleks utforming

Bæresystemet er en kombinasjon av søyler og bjelker i stål og plasstøpte vegger. Etasjeskillere er en kombinasjon av prefab og plasstøpt. Valdresbygg har med sine fagarbeidere utført alle betongarbeider.

– Det ble lagt vekt på å bryte opp bygningskroppen i litt fattbare deler, også med ulike kledninger, slik at den ikke oppfattes som stor og massiv, poengterer Tangstad.

– Bygningskroppen er utformet for å gi utsikt og gode lysforhold til flest mulig av beboerrommene. I dette prosjektet har det medført en forholdsvis kompleks bygningskropp med høy andel yttervegg per gulvareal. Taket består av flere flate tak og pulttak. Dette har gjort bygget arbeidskrevende, men forhåpentlig også bidratt til et godt resultat for både brukere og de som ser det utenfra, sier Syversen.

Det er valgt to ulike og kontrasterende materialer i fasadene. – Det er stående brannimpregnert trekledning og plater fra Steni. Byggene med bogrupper har saltak og trekledning i fasadene, mens det i de mer sentrale fellesrom er valgt Steniplater. Det er brukt mye treverk, delvis som ytterkledning, i takkonstruksjoner og i sekundære konstruksjoner, sier Tangstad.

Alle beboergrupper i sykehjemsdelen har sine uteområder på etasjeplan, samt en sansehage på første plan mot vest. En felles hage for alle er anlagt mellom fløyen for omsorg og den midterste omsorgsfløyen, mens demensavdelingen har tilgang til en hage spesielt utformet for dem.

Byggeleder Hovrud forteller at det har vært en del endringer og oppgraderinger i prosjektet.
– Opprinnelig var det kun tenkt sengeheiser på noen boenheter, men dette er nå installert i alle enhetene. Sansehagen er oppgradert med varmesløyfer på gangveien, slik at det er mulig å bruke denne også i vinterhalvåret, opplyser Hovrud.

Han forteller at det til å begynne med sto mellom to tomter og at det dermed var en viss diskusjon hvor det nye helsetunet skulle ligge. Hovrud er veldig fornøyd med beliggenheten, og at alle stuene og fellesrommene har en fantastisk utsikt. – Det er også utført godt håndverk i alle fag, i en planløsning som fungerer veldig godt, avslutter han.


Flere prosjekter