Øystein Slemmen har gått inn som ny sjef i OBAS Vest.

Øystein Slemmen ny sjef i OBAS Vest

2. januar i år tok Øystein Slemmen over som daglig leder i OBAS Vest AS. Han etterfølger Rune Nilsen, som har vært leder siden oppstarten i 1991.

OBAS Vest er OBAS Entreprenørs datterselskap i Bergen og som sammen med OBAS Øst i Drammen utgjør OBAS Entreprenør-konsernet.

Slemmen har vært ansatt i selskapet siden 2010. Før dette arbeidet han på byggherresiden for Aase Byggeadministrasjon AS i fem år. Han har de siste årene vært prosjektsjef i OBAS Vest. Ifølge styreleder Terje Ottesen i OBAS Vest kjenner han derfor verdiene og systemet i OBAS godt. Ottesen legger til at lederskiftet har vært planlagt i lengre tid.

Rune Nilsen fortsetter i selskapet som prosjekt- og markedssjef.

OBAS er ifølge Ottesen opptatt av å oppnå god samhandling i sine prosjekter, og var tidlig ute med å innføre Lean som gjennomføringsfilosofi. OBAS ble sammen med Statsbygg tildelt Gullhammeren 2018 for beste prosjekt innen kategorien Samhandling, for prosjektet Naturhistorisk Museum.

OBAS Vest fører opp nybygg og gjennomfører totalrehabiliteringer av offentlige bygg, næringsbygg og boliger i total- eller samspillsentrepriser. Selskapet er sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, ISO 9001-2015 sertifisert og medlem av Norwegian Green Building Council - Breeam Nor. I 2018 omsatte OBAS Entreprenør for cirka 500 millioner kroner.