Små og store tekniske innstallasjoner i Kongsbergtunnelen sjekkes. Foto: Kjell Wold/Statens vegevsen

Overtagelsesbefaring på Damåsen etter 1.329 dager

Mandag 28. januar var det overtagelsesbefaring på strekningen Damåsen-Tislegård på E134 Damåsen-Saggrenda - 1.329 dager etter anleggsstart.

18. juni 2015 ble første spadestikk tatt på Diseplass utenfor Kongsberg. Da var arbeidet med første delstrekning på vegprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda påbegynt.

Nå 28 januar 2019, 1.329 dager etter anleggsstart var det tid for overtagelsesbefaring med Veidekke og Statens vegvesens prosjektorganisasjon.

Det skjedde ved at en gruppe representanter fra entreprenøren og byggherren gikk til fots gjennom de to løpene på den to kilometer lange Kongsbergtunnelen.

Her ble tunnelen finkjemmet fra topp til bunn. Alle tekniske installasjoner i tunnelen ble besiktiget og undersøkt. Tekniske rom, rømningsveier og sikkerhetsutstyr ble gjennomgått.

Muligheter for inspeksjon på baksiden av tunnelhvelvet ble også sjekket. 

- Her så det aller meste ut til å være i orden, heter det i en melding på Statens vegvesens nettsider.

Befaringen og alle punktene som ble sjekket og notert ble til slutt gjennomgått på riggen til Veidekke ved Diseplass etterpå. Entreprenøren fikk klart bestått og byggherren var også fornøyd.

Når småfeil og mangler senere er rettet opp skrives det en sluttprotokoll som signeres av begge parter. Da er delstrekning 1 av 3 på E134 Damåsen-Saggrenda formelt overlevert til veieier Statens vegvesen.