Steffen Sørås (t.v.) og Uffe Prahm er stolte over å ha bygget Byhagen så å si feilfritt og på kort tid.

Overleverte 107 av 111 leiligheter uten feil og mangler

Byggherren Bonava har aldri hatt en mer knirkefri overlevering fra en entreprenør enn det FM Strand presterte i Bergen.

De fleste byggeprosjekter har feil og mangler, men i Byhagen-prosjektet i Åsane har antallet feil og mangler vært uvanlig lavt.

– Av 111 overleverte leiligheter har 107 av dem vært helt uten noen former for feil og mangler. Det er en statistikk som vi er meget godt fornøyd med, sier prosjektleder for FM Strand, som har vært totalentreprenør for prosjektet, Steffen Sørås i en melding.

Sensasjonelt
Bonava-prosjektet Byhagen I og II består av tilsammen 111 leiligheter. 63 ble overlevert forrige uke og de resterende 48 ble overlevert denne uken.

Regionsjef i Bonava, Andreas Hovden, er imponert over den jobben FM Strand har gjort.

– Dette er det beste vi har opplevd noen gang når det gjelder antallet feil i et byggeprosjekt. FM Strand har gjort en fantastisk jobb, mener Hovden.

Han forteller at antallet feil og mangler i nybyggprosjekter som dette har gått gradvis nedover de siste årene. Tidligere var det ikke uvanlig med over ti feil i hver leilighet.
– At de nå har overlevert 107 av 111 leiligheter uten noen feil er sensasjonelt og svært imponerende. Dette er tall som det vil bli vanskelig å leve opp til både for Strand og konkurrentene deres, mener Hovden.

Reist på rekordtid
Steffen Sørås gir god planlegging og flinke underentreprenører en stor del av æren for de gode tallene.
– De har vært enige i at det har vært både mer fornuftig og lettere å ordne opp i eventuelle feil og mangler før kjøperne overtar leilighetene. Derfor har vi i større grad enn tidligere kjørt grundige kontrollrunder underveis. Vi har vært mer systematiske i dette arbeidet enn det vi har vært tidligere, sier Sørås.

I tillegg til den lave feilgraden, har prosjektet gått svært raskt. Prosjektet er fremskyndet med cirka et halvt år. I utgangspunktet var det nemlig bare Byhagen I som skulle overleveres ved juletider i år, mens Byhagen II først skulle overleveres sommeren 2019.

Bonava ønsket imidlertid å få fortgang på prosjektet og ville derfor at også byggetrinn to skulle ferdigstilles ved juletider i 2018.
– Første byggetrinn ble igangsatt i august 2017. På ett år og fem måneder har vi ferdigstilt hele prosjektet. Det har vært krevende, men vi har håndtert det, sier Sørås.

Stolt over gjennomføringen
Daglig leder i FM Strand, Terje Nøttveit, er svært fornøyd med prosjektet og gjennomføringen.
– Jeg er meget stolt over at vi har klart å gjennomføre et så krevende prosjekt som dette nesten helt uten feil og mangler. Det vi har lært her er definitivt noe vi kommer til å ta med oss inn i nye prosjekter fremover, sier Nøttveit.