Overingeniør/ Senioringeniør Bygg

Statsbygg er Norges største statlige eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på rundt 2,3 millioner kvadratmeter til en verdi av ca. 20 milliarder kroner. Statsbygg har en årlig inntekt på om lag 2,5 milliarder kroner og investerer for nær 3 milliarder kroner i nye bygg. Vi driver arealplanlegging, byggfaglig rådgivning, eiendomsforvaltning og styring av byggeprosjekter. Statsbygg er en forvaltningsbedrift med 670 ansatte, hovedkontor i Oslo og fem regionkontor. Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist02.09.2007

Overingeniør/ Senioringeniør Bygg - Statsbygg Hovedkontor

 

Faglig ressurssenter er en ressurs-pool som tilfører faglige ressurser til alle Statsbyggs avdelinger og har som oppgave å stille faglige krav til rådgivere, entreprenører og leverandører, og å følge opp kravene gjennom alle faser: planlegging, prosjektering, utførelse, og drift. Avdelingen består av en stab og sju seksjoner.

Stillingen er knyttet til byggeseksjonen som får 14 ansatte.. Byggeseksjonen dekker fagområdene bygningsteknikk, geoteknikk og akustikk.
Stillingen omfatter alle oppgaver innen bygningsteknikk i alle faser.
Hovedfokus blir bygningsfysikk, med kvalitetssikring av prosjekterte løsninger, evaluering av skader samt erfaringstilbakeføring av nyebyggprosjekter, samt teknisk bistand til våre eiendomsforvaltere

 

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide bidrag til byggeprogram for prosjektene
 • bidra til konkurransegrunnlag for rådgivere og entreprenører
 • bistå med kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • utarbeide kostnadsestimater og vedlikehold av kostnadsdatabaser
 • ha en løpende dialog med de prosjekterende og prosjektledelsen for å sikre kontraktsoppfyllelse og dokumentasjon
 • bistå prosjektledelsen med oppfølging på byggeplass
 • bidra til vedlikehold og utvikling av faglige systemer og metoder

 

Utdanningsnivå

Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • bidrar til faglig utvikling og erfaringstilbakeføring
 • arbeid i tverrfaglige team og ønsker å lykkes gjennom samarbeid
 • trives med å ha innsats i flere prosjekter samtidig
 • bidra til god håndtering av miljøsatsningen i våre prosjekter
 • erfaring som rådgiver eller entreprenør
 • jobbet med bygningsfysikk
 • praktisk innsikt
 • beherske norsk språk tilfredsstillende

Arbeidssted

 • Oslo

 

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Sivilingeniør/ingenirør Bygg

 

 Kvalifikasjoner

 • sivilingeniør/ingeniør (bygningsfysikk eller brann)

 Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i Norges mest spennende prosjekter
 • sentral rolle i Statbygg og bransjen i utvikling og bruk av bygningsfysikk
 • teamarbeid med andre faggrupper med tverrfaglig prosjektutvikling
 • deltakelse i samspillprosjekter
 • deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling/etterutdanning
 • godt og lærende arbeidsmiljø
 • Stillingene som overingeniør i kode 1087 avlønnes i lønnstrinn 57 ¿ 68 (416.300 ¿ 509.600). Stillingen som senior-/overingeniør avlønnes i lønnstrinn 57 ¿ 70 (416.300 ¿ 529.600). Det gis mulighet til å gi høyere lønn for spesielt kvalifiserte. Arbeidstid på reise og pålagt overtid kompenseres i henhold til statlig tariffavtale. Fra bruttolønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse

        

Diverse arbeidsforhold

Heltid

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=215821066&culture_id=NB-NO&company_id=104010

Vis flere stillinger: