Over tre milliarder til rassikring

Statens vegvesen gjør fremlegg om at det blir satt av 3,13 milliarder kroner til rassikring i tiårsperioden 2006-2015, skriver Vegen og Vi.

Region vest ligger på topp med 1,07 milliarder kroner. Deretter kommer Region nord med 900 mill.kr., Region midt med 590 mill., Region sør med 500 mill. og Region øst med 70 mill.kr. For første året i perioden 2006 er fordelingen slik: Region vest 120 mill., Region nord 110 mill. og Region midt 80 mill.kr. - Vi tar nå i bruk en ny teoretisk beregningsmodell for å vurdere og klassifisere rasutsatte strekninger, opplyser Per Ivar Harila, distriktsjef i Øst-Finnmark og leder for Rassikringsforum.