Over 700 milliarder tilskuddskroner fordelt i 2011

Den norske stat ga over 700 milliarder kroner i ulike tilskudd i 2011, en økning på over 140 milliarder kroner fra 2008.

Rapporten, fra Direktoratet for Økonomistyring (DFØ), viser at det i fjor ble gitt 707 milliarder kroner i statlige tilskudd.

– Rapporten viser hvilket viktig verktøy tilskudd er for å oppnå politisk mål. Samtidig illustrerer rapporten hvilket mangfold statlige tilskudd utgjør, sier DFØs midlertidige direktør Øystein Børmer i en pressemelding.

Rapporten gir en oversikt over hvor mye som årlig utbetales i tilskudd, antall bevilgninger, fordelingen av disse beløpene på departement og mottakergruppe, samt endringer i tilskuddsbeløp i perioden 2008 til 2011.

Hensikten med rapporten er å gi et faktagrunnlag til bruk både internt i staten og overfor andre.