Illustrasjonsfoto.

Over 600 millioner i minus for Implenia

Stygge tap ved et par store anleggsprosjekter er hovedårsaken til at Implenia Norge gikk med dundrende underskudd i fjor.

Administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge.  Foto: Fotograf Helle K. Hagen AS. 

Ifølge proff.no omsatte Implenia Norge AS for 2,354 milliarder kroner i 2018, og resultatet før skatt ble på minus 631 millioner kroner. I 2017 og 2016 gikk også selskapet i minus med henholdsvis 128 og 123 millioner kroner.

– Resultatet viser at 2018 var et vanskelig år for Implenia Norge. Hovedårsaken til resultatet skriver seg til et par større anleggsprosjekter som startet tilbake i 2015/2016, og som vi har måttet ta betydelige tap på i 2018, sier administrerende direktør Audun Aaland til Byggeindustrien.

Det var Veier24 som først meldte om det nedslående Implenia-resultatet.

Storkontrakter

Aaland ønsker ikke å gå i detalj på hvilke prosjekter de taper store penger på, men storkontraktene ved både E16 Vøyenenga og E134 i Kongsberg ble inngått i nevnte tidsperiode. Kontrakten Implenia har ved ny E39 mellom Os og Bergen (K11) ble også inngått i 2015, men er ifølge Aaland ikke blant prosjektene de taper penger på.

– E39-prosjektet er kanskje det største og mest komplekse prosjektet vi har og er et av flaggskipene til Implenia i dag. Det er drevet på en god måte og vi oppnår positive resultater ved dette prosjektet, sier han.

Var ikke forberedt

Implenia-sjefen tror det stygge minusresultatet handler mye om at selskapet i 2015/2016 ikke var tilstrekkelig forberedt på å gå inn i så store kontrakter som de gjorde, og han legger ikke skjul på at de ikke har vært gode nok på prosjektledelse, prosjektstyring og kompetanse. Aaland forteller at de negative resultatene har ført til at de blant annet har måttet gjøre en del utskiftinger av personell.

– Det siste året har Implenia vært gjennom en betydelig omstilling der vi har gjort en rekke tiltak både i forhold til rutiner, kompetanse og gjennomføringskraft. Vi ser oss nå godt rustet fremover og vil forhåpentligvis se betydelig forbedrede resultater for 2019 og årene fremover, sier han.

Radikal omlegging

Audun Aaland tror de røde tallene både Implenia og andre store norske entreprenører har opplevd innen anlegg de siste årene er en konsekvens av at entreprenørene ikke har maktet å være i forkant av et marked som har endret seg dramatisk.

– Går vi bare noen år tilbake var et milliardprosjekt et veldig stort prosjekt, og det var stort sett enhetspriskontrakter. De to-tre siste årene har det vært en radikal omlegging av markedet. Det er positivt på sikt, men jeg tror kanskje ikke alle de norske entreprenørene, inklusive Implenia, var godt nok forberedt da det skjedde, fastslår Aaland.