Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, og Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i EBA, er tydelige på at byggenæringen er helt avgjørende om man skal lykkes i klimaarbeidet.

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, og Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i EBA, er tydelige på at byggenæringen er helt avgjørende om man skal lykkes i klimaarbeidet.

Over 40 har signert strakstiltakene: – Entreprenørene avgjørende for at Norge skal nå klimamålene

2. juni lanserte EBA strakstiltakene for bygg og anlegg, og over 40 entreprenører har nå signert avtalen. – Om regjeringen skal nå sine klimamål for 2030 er det avgjørende at de spiller på lag med byggenæringen, sier EBA-sjef Heikki Eidsvoll Holmås.