Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Over 30 prosent av arkitektene opplever stans eller dårlig tilgang til nye prosjekter

I Arkitektbedriftenes nyeste bransjetermometer kommer det frem at over 30 prosent av medlemmene nå opplever stans i og/eller dårlig tilgang til nye prosjekter.

– At over 30 prosent av medlemmene nå opplever stans i og/eller dårlig tilgang til nye prosjekter er problematisk, og noe Arkitektbedriftene tydelig kommuniserer overfor myndighetene. Helt siden uke 19 er det det private markedet som opplever mest stans i prosjekter og/eller prosjekttørke. Dette er imidlertid på bedringens vei, nesten 20 prosentpoeng færre medlemmer fremhever nå stans eller tørke i det private, sammenlignet med da målingene begynte, skriver Arkitektbedriftene i en pressemelding. De peker videre på at stans eller tørke i det offentlige markedet øker jevnt.

– Siden uke 19 er antallet medlemsbedrifter som melder om dette mer enn doblet, fra 21,8 til 46,6 prosent. Dette er også noe som kommuniseres overfor myndighetene, dog med vekslende gehør, melder foreningen.

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle deres medlemsbedrifter, hvilket dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge.

Siden uke 19 har antallet medlemmer som melder om normal drift steget jevnt, og nådde toppen i uke 43 med 66,4 prosent.

– I nyeste måling er dette redusert til 59,1. De forskjellige svaralternativene som peker på utfordringer av forskjellig karakter, har gått svakt nedover hele tiden, men har nå fått en liten oppsving. Neste måling blir viktig for å se om denne trenden fortsetter, melder foreningen.

20 prosent av virksomhetene har måttet permittere ansatte.

De fleste av Arkitektbedriftenes medlemmer, 54,4 prosent, ser for seg å komme tilbake dit man var før pandemien.

- 18,9 ser for seg at det faktisk vil gå bedre, mens 26,7 tror de vil være svekket sammenliknet med før korona. Over tid fra uke 19, har vi sett at troen på å komme tilbake til normalen holder seg noenlunde stabil på mellom 50 og 60 prosent. Arkitektkontorer som tror bedriften vil være svekket har gått stødig nedover, frem til nå hvor den gjør et lite hopp oppover. Igjen blir neste måling avgjørende for å vise om den positive trenden er i ferd med å snu, eller om dette bare er et lite avvik, skriver Arkitektbedriftene.