Arkivfoto: Øystein Grue

Arkivfoto: Øystein Grue

Over 30 milliarder til jernbanen – ser til Nye Veier

Regjeringen foreslår å bevilge 31,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2022. Samferdselsdepartementet vil hente inn elementer fra Nye Veier i jernbaneutbyggingen.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

– For andre år på rad foreslår regjeringen å bevilge over 30 milliarder kroner til jernbanen. Vi kan se frem til mange viktige milepæler i 2022. Follobanen mellom Oslo og Ski åpner. De første forberedende arbeidene på Ringeriksbanen starter. Det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen. I tillegg legger regjeringen til rette for anleggsstart på InterCity-prosjektet Sørli-Åkersvika på Dovrebanen, og arbeidet med ny godsterminal i Bergen starter. Det kommer nye persontog på Østlandet, og vi foreslår å videreføre støtteordningen for overføring av gods fra vei til bane, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår altså regjeringen å bevilge 31,8 milliarder kroner til jernbaneformål. Av dette er 19,1 milliarder kroner satt av til investeringer og planlegging av investeringer på jernbanenettet og 7,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanen. Regjeringen forventer å bruke 4,3 milliarder kroner til kjøp av persontransport med tog.

– For å forbedre styringen på jernbaneområdet, har Samferdselsdepartementet besluttet å innføre elementer fra Nye Veier-modellen. Dette innebærer at Bane NOR vil få større ansvar for å håndtere økte kostnader, men samtidig større forutsigbarhet for fremtidig bevilgning, og mulighet til å tilpasse sin investeringsportefølje, sier samferdselsministeren.

Regjeringens forslag muliggjør blant annet anleggsstart for prosjektet Sørli–Åkersvika på Dovrebanen, heter det i pressemeldingen. Regjeringen foreslår også å bevilge 500 millioner kroner til videre planlegging av og noe forberedende arbeid på fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Skaret–Høgkastet–Hønefoss. Prosjektet er overført fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier.

I Bergen starter arbeidene på strekningen Fløen–Bergen, som også inkluderer modernisering av Nygårdstangen godsterminal. Samtidig videreføres arbeidene på gamle Ulriken tunnel mellom Fløen og Arna.

– 2022 blir et merkeår for ERTMS-prosjektet, som er et av Norges største digitaliseringsprosjekter for tiden. Det nye signalsystemet skal settes i drift på deler av Gjøvik- og Nordlandsbanen, og skal gjøre person- og godstransporten mer punktlig, sier samferdselsministeren.

De aktuelle delstrekningene er Grong–Bodø på Nordlandsbanen Roa-Gjøvik på Gjøvikbanen. Her settes ERTMS i drift i høsten 2022.