Otto Olsen

Picasa

Betonmast Romerike har oppført et nytt produksjons- og logistikkbygg på Berger på Skedsmokorset for Otto Olsen AS. Etter flere års trangboddhet i Lillestrøm sentrum får handels- og produksjonsbedriften med 130 ansatte nå 11.750 kvadratmeter å utvikle seg videre på.

Fakta

Sted: Berger på Skedsmokorset

Prosjekttype: Produksjons- og logistikkbygg

Bruttoareal: 11.750 kvadratmeter

Byggherre: Trondheimsveien 183 AS (Otto Olsen AS)

Totalentreprenør: Betonmast Romerike

Kontraktssum eks. mva.: 164 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektene Astrup & Hellern

LARK og RIVA: Øvre Romerike Prosjektering

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIB prefab: Soltech l RIV og RIBR: ÅF Engineering l RIG: Civil Consulting l Grunnundersøkelse/miljø: NGI l RIAKU: Brekke & Strand l RIByFy: Norconsult l ITB: ED Prosjekt l Oppmåling: Geoplan 3D l Koordinering i utførelsesfasen (KU): Din Joker Eiendom

Underentreprenører og leverandører: Rør: Askim & Mysen Rør l Ventilasjon og automasjon: Randem & Hübert l Heis: Schindler l Prefab råbygg: Contiga l Grunn-, VA- og utomhusarbeid: Isachsen Anlegg l Steinmur: Steen & Lund l Anleggsgartner: Akershusgartneren l Betongarbeid: POB Entreprenør l Avfallshåndtering: Franzefoss l Veggelementer/fasade i kontorbygg: Ringsaker Vegg- og Takelementer l Solskjerming: Vental Hunter Douglas Project l Trykktesting: Omega Akerholdt l Utomhus belegningsstein: Lintho Steinmiljø l Fasadearbeider: Borg Bygg l Tekking og innv. tømmerarbeider: Byggpartner l Porter og lastehus: Hörmann Norge l Brannisolering og -tetting: Albanor Isolering l Lås og beslag: Ingeborg Beslag & Låssystemer AS l Dør- og vindusmontasje: HV Service l Maler og flis: Bygg & Mal l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Gulvbelegg: Oslo Tapet- og Gulvbelegg l Rekkverk og trapper: Weland l Glassarbeider: Moss Glass og Fasade l Kjerneboring: Mimax l Minikjøkken: Sørlie Prosjektinnredning l Ståldører: Norfo l Tredører: Swedoor l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Modulvegger, himlinger, trespiler: Modulvegger

Denne næringstomta på 50 mål ligger nord for Trondheimsveien i et område med flere tilsvarende lager- og logistikkbygg i nærheten. Bygningen er trukket tilbake mot Vardeåsen, og er klart definert med en variasjon i uttrykk og oppbygging av produksjons- og lagerdelen og kontordelen. Oppdelingen med forskjellige gesimshøyder gir en nedtrapping mot boligområdet langs Vardeveien i vest.

Samspillsfase

Arkitekter har vært Astrup og Hellern, mens Betonmast Romerike med en kontrakt på 164 millioner kroner har oppført bygget i en totalentreprise.

– Prosjektet er utviklet sammen med arkitektene og Betonmast, ut ifra et grunnkonsept med ønsker og behov. I et slikt samspill avdekkes det en del viktige ting vi som brukere ikke hadde tenkt på. Ikke bare tekniske løsninger, men også arealmessige disponeringer, sier prosjektleder for Otto Olsen AS, Audun Johnsen.

Han forteller at bedriften leverer tekniske produkter til norsk industri, og at produktomfanget omfatter alt fra små O-ringer til opptil seks meter lange stålrørskonstruksjoner. – I tillegg har vi et eget verksted som kan produsere mindre serier som en ekstra service overfor våre kunder, med en betydelig kortere leveringstid enn via produsenter i utlandet. På mål og etter kundens behov vil vi her ha seks slangelinjer som kan produsere opp til 6.000 hydraulikkslangeenheter, av ulik lengde, per måned, opplyser Johnsen.

Etter en prosess med bearbeiding og knaing av skissegrunnlaget, kunne Betonmast signere kontrakten med Otto Olsen i mars 2018. Oppstart med grunnarbeid på den ubebygde tomta var 1. mai samme år. Grunnen besto stort sett av sand- og morenemasser, men det ble en del mer sprenging enn antatt helt sør på tomta. For å unngå differensialsetting, står bygget på to meter med undersprengte steinmasser.

Prosjektet er tilknyttet fjernvarme, og forberedt for tiknytning til brønnpark. Som en del av prosjektet har Betonmast også bygget om innkjøringen fra Trondheimsveien.

Uttrykk og materialer

– Det er relativt standard byggeri. Kontordelen består av stål og hull-dekker, og med prefabrikkerte fasadeelementer – de kom ferdig med vinduer, solskjerming og fasadeplater. Elementene gikk fra første til tredje etasje pluss gesims, akkurat innenfor det som lengdemessig var mulig å transportere på veien. Det var om å gjøre å få tett bygg før vinteren satte inn, sier Betonmasts prosjektleder Bjørn Svartedal.

Vindfanget rundt hovedinngangen og langs kantina i første etasje, fungerer både som en solskjerm og en regnskjerm.

Lager- og produksjonsdelen mot nordøst har liggende Parocelementer i to fargenyanser, og med et horisontalt felt av polykarbonat for lysinnslipp. Som en kontrast til sandwichelementene er det under vindusbåndene montert royalimpregnerte spiler.

Lageret og produksjonsdelen legger beslag på 7.750 kvadratmeter, pluss en cirka 1.000 kvadratmeter stor mesanin som foreløpig står uinnredet. I tillegg til en siderampe er det åtte lastehus i lagerdelen. En miljøsorteringsstasjon ligger inne i hallen, men på et lavere nivå enn de øvrige arealene.

Mange artikler

I tillegg til egenproduksjon, lagerfører Otto Olsen 60.000 artikler. – Vi har en variasjon og en bredde som gjør det krevende å få til en logistikk som henger sammen med størstedelen av grossistvirksomheten. Det er jo også en produksjonsenhet som skal plukke råvaren på lageret, produsere delen og få den ut til kunden, forklarer Johnsen.

Otto Olsen har investert opp imot 40 millioner kroner i lagrings-utrustning. Et Autostore-anlegg med 20.000 kasser, 16 roboter og 8 arbeidsstasjoner plukker frem de tusenvis av varene. Ved siden av er en lagringsautomat for inntil 620 tonn med stålrør i ferd med å bli montert. Den er særs lite plasskrevende og forlanger ikke mer enn et gulvareal på 120 kvadratmeter.

Fiberarmert gulv

Gulvet i hallen er støpt med færrest mulig fuger.

– Selve støpingen tok om lag en måned. Det er et fiberarmert betonggulv, 25 centimeter tykt, der vi kunne støpe etapper på 50x50 meter uten fuger. Fordelen er at finishen blir bedre, i tillegg er det impregnert og ser dermed glattere og finere ut. Det var et bra samspill i en prosess med mange involverte aktører. Et bra samarbeid har det for øvrig også vært med både byggherre og våre underentreprenører, sier Betonmasts anleggsleder Øyvind Andreassen.

Audun Johnsen i Otto Olsen er klar på at et nytt bygg med bedre plass blir spennende og åpner for nye muligheter.

– Dette er blitt et fantastisk bygg, med en god plassering og eksponering mot E6. Her har vi lagt til grunn at vi skal vokse og utvikle oss fremover. Både i areal og volum, og med en utvidet lagrings-, logistikk- og produksjonskapasitet, slår Johnsen fast.


Flere prosjekter