Otta skole og flerbrukshall

Foto: Per Ivar Dahlum/Sel kommuneFoto: Per Ivar Dahlum/Sel kommuneProsjektleder Ole Asbjørn Grannes i HENT (t.v) og prosjektleder Per Ivar Dahlum i Sel kommune har hatt et godt samspill i prosjektet.
Nlogo

Nlogo

SBM

SBM

Protanlogo

Protanlogo

Øvrebø

Øvrebø

Otretek

Otretek

Minel

Minel

GKlogo

GKlogo

Lianlogo

Lianlogo

Sundolitt

Sundolitt

RSgulv

RSgulv

Rett før jul kunne HENT overlevere Otta skole og flerbrukshall til Sel kommune. Det er det første prosjektet kommunen benytter samspillsmodell, men neppe det siste.

Fakta

Sted: Otta i Sel kommune

Prosjekttype: Skole for 1. – 7. klasse og frittstående idrettshall.

Areal: Skole: 4.234 kvadratmeter, flerbrukshall: 2.723 kvadratmeter

Prosjektets totalramme: 273 millioner inkl. mva.

Samspillsentreprise: 178 millioner ekskl. mva

Byggherre: Sel kommune

Samspillsentreprenør: HENT

Arkitekt: HUS Arkitekter

Landskapsarkitekt: InBy

Rådgivere: RIB, RIG, RIVA, RIM, RIBfy: Norconsult l RIA: Brekke & Strand l RIBr: Rambøll l RIV: GK l RIE: Minel Gudbrandsdal

Underentreprenører og leverandører: Vei, grunn- og utomhusarbeider: Stian Brenden Maskinservice l Prefab betong og stål: Contiga l Gulvstøp: RS Gulv l Metallarbeider: Lonbakken Mek Verksted l Betongarbeider: Betonorte l Ferdigbetong: Betong Øst l Grunnisolasjon: Br. Sunde l Riving, betongsaging: R3 Entreprenør l Tømrer og blikkenslager: OM Bakken Bygg l Amfi og tribune: Skeie Seating l TRP, sandwich, glass/alu: AMG lVinduer: Lian Vinduer l Dører: Swedoor l Taktekking: Protan Entreprenør l Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: Minel Gudbrandsdal l Solavskjerming: Kvint Blendex l Lås og beslag: Certego l Heis: Schindler l Løfteplattform: TKS Heis l Maling golvbelegg og flis: Øvrebø Fargehandel l Parkett: Bo Andren l Systeminnredning og himlinger: Modulvegger Trondheim l Foldevegg: Saxi l Kjøkken: Kvik Hamar l Skilting og taktil merking: FocusNeo l Veggplater: Otretek l Fast innredning og løst inventar: AJ Produkter l Hallutstyr og sportsgulv: Titan Sport l Brann- og lydtetting: Axuda l Byggvask: Peak Services

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Det er ikke så ofte Sel kommune bygger ny skole, og derfor hadde vi heller ikke kompetansen til å ta de rette valgene. Vi gikk for samspillmodell og det har vi ikke angret på, sier prosjektleder Per Ivar Dahlum i Sel kommune.

21. desember kunne HENT overlevere prosjektet som omfatter ny barneskole dimensjonert for 320 elever og 60 ansatte, og en flerbrukshall. Byggene, som er tegnet av HUS Arkitekter, ligger fint plassert langs Gudbrandsdalslågen med blant annet eksisterende idrettsanlegg, ungdomsskole og videregående skole som naboer.

Dahlum er fornøyd med både tomta som ble valgt for prosjektet og det ferdige resultat, som han mener dekker de behovene og ønskene kommunen hadde.

– Vi har fått kvalitetene vi har ønsket innenfor den tiden vi hadde satt, og vi har klart å holde kontroll på økonomien, selv i en krevende tid. Det er mye fordi det ble tatt mange gode valg i utviklingsfasen og prosjektfasen, sier Dahlum.

– Jeg føler vi har hatt en stor kompetansehevning internt i organisasjonen i forhold til prosjekt- og prosjektstyring. Vi er også fornøyde med bruken av lokale underentreprenører som har gitt prosjektet og lokalt marked stor verdi med hensyn til kompetanse og kvalitet, tilføyer han.

Hentet inn spisskompetanse

Da Sel kommune besluttet å bygge ny barneskole, engasjerte kommunen Marstrand for å få inn spisskompetanse på kontraktsstrategi og anbudsjobben. Selskapet har også vært med som samspillveiledere både i første fase og under gjennomføringen av bygget. Dahlum vektlegger også viktigheten av brukerinvolvering.

– Helt fra vi begynte prosjektet har vi vært opptatt av brukerinvolvering. De som jobber i skolen har bidratt med viktig kompetanse og de ha fikk eierskap til prosjektet helt fra tidlig fase, sier han.

Opprettet kjerneteam

Da kommunen skrev kontrakt med HENT 1. desember 2020, var det kun en samspillsavtale med budsjettramme og et rom- og funksjonsprogram, som lå til grunn. Prosjektleder Ole Asbjørn Grannes i HENT, forteller at det i startfasen av prosjektet ble opprettet et kjerneteam med representanter fra entreprenør, byggherre, arkitekt, og bruker, som utformet fem ulike konsepter for skolen og kom med argumenter for hvilket konsept de mente var best.

– Teamet jobbet godt sammen og vi brukte kun fem måneder på å lage konsept, skisse og forprosjektet, som dannet grunnlag for politisk behandling. Det kan fort være norgesrekord, sier Grannes.

Han påpeker også at det kun tok to år fra kontrakten med samspillsavtalen ble underskrevet, til prosjektet ble overlevert. Totalentreprenøren brukte cirka 15 måneder på byggearbeidene.

– Det har vært et stramt løp, men vi kom i mål takket være et godt samarbeid og samspill, sier han.

Digitalt samspill

Per Ivar Dahlum i Sel kommune forteller at pandemien gjorde at alle møter i fase én av samspills-prosessen foregikk digitalt. Det mener han fungerte veldig godt og ifølge Dahlum ga det til med verdier til prosjektet.

– Vi tråkket litt feil, men vi korrigerte oss og vi mener det ga prosjektet en verdi i form av at det å ikke møte fysisk gjorde det lettere å ta med flere aktører i tidlig fase, ikke minst rådgivere på litt mindre fag, sier han.

– Det blir veldig kostnadseffektivt når man unngår reisetid og man kan velge spisskompetanse som sitter lenger unna. Rådgiverne er håndplukket i forhold til tidligere erfaringer vi hadde med de i samspillskontrakter, tilføyer Ole Asbjørn Grannes i HENT.

Han kommer videre inn på at det også har vært samspill med byggherre på valg av tekniske entreprenører.

– Da vi skulle kjøpe inn elektroentreprenør og VVS-entreprenør, kjørte vi intervju med prosjektlederne, og byggherren var med på å beslutte hvem vi skulle gå for. Fagene elektro, rør, ventilasjon og automasjon har hatt samspillsavtale med oss med målpris og mulighet for bonus hvis de kommer under budsjett. Vi har generelt brukt litt ekstra tid på evaluering av samarbeidspartnere, og det mener vi at vi har mye igjen for, sier Grannes.

De rette folkene

Per Ivar Dahlum mener samspillsmodellen er skreddersydd for kommuner som har begrenset kompetanse i egen organisasjon. Samtidig er han veldig klar på at samspillsmodellen, i likhet med andre gjennomføringsmodeller, ikke vil fungere uten å ha med de rette folkene til å spille sammen.

– Vi hadde ikke lykkes så bra med dette prosjektet uten at det var de rette folkene som samhandlet. I startfasen brukte vi bra med tid på å lære hverandre å kjenne, og vi måtte lære oss å være uenige. Ikke minst var vi veldig tidlig med å lage noen gode kjøreregler for prosjektet. Dette handler om å opparbeide tillit før man går inn i en fase hvor beslutningene må tas ganske raskt og hvor det er viktig at man stoler på at løsninger som velges er til prosjektets beste, sier Dahlum.

Balansert

Ole Asbjørn Grannes sier HENT har gjennomført mange prosjekter med samspillsmodell og at de prøver å ta med seg det positive fra enkeltprosjekter inn i nye samspillprosjekter.

– I dette prosjektet har det vært en veldig balansert modell mellom HENT og kommunen. Det har ikke vært noe stor risiko for oss som entreprenør, men det har heller ikke vært de store økonomiske mulighetene for HENT. Vi viste på mange måter hvor mye penger vi kom til å tjene da vi signerte. Entreprenør og byggherre hadde helt klare målsettinger og jeg føler resultatet står til forventningene, sier Grannes.

Stort uteanlegg

Nye Otta barneskole har et areal på 4.234 kvadratmeter, mens flerbrukshallen har et areal på 2.723 kvadratmeter. Kommunens ramme for skole- og flerbrukshallprosjektet er på 273 millioner kroner inklusive merverdiavgift, og HENT sin målpris for byggeprosjektet (fase 2) er på 178 millioner eksklusive merverdiavgift. I tillegg kommer entreprenørs kostnad for fase én på cirka ti millioner kroner.

Grannes fremhever at det i kontrakten også ligger bygging av et ganske omfattende landskaps- og infrastrukturanlegg. Som en del av entreprisen er det blant annet bygget ny gang og sykkelvei på cirka 800 meter fra sentrum og opp til skolen.

– Det er brukt 20-30 millioner på uteanlegget, og siste del skal vi gjøre ferdig til våren, sier Grannes.

Per Ivar Dahlum forteller at kommunen har vektlagt at den nye skolen skal ha et fleksibelt uteområde som også skal være en samlingsplass utenfor skoletiden.

– Det var stort fokus på uteområdet, og derfor ble også landskapsarkitekt knyttet til prosjektet på et tidligere tidspunkt enn normalt. Per Lehn-Pedersen fra Inby ble håndplukket som landskapsarkitekt til prosjektet og han har vært med fra dag én, forteller Dahlum.

Galopperende trepriser

– Hadde kommunen noen klare føringer for materialbruk i prosjektet?

– Det var ønsker om å bruke mye tre, og massivtre ble vurdert, men valgt bort fordi treprisene var i full galopp. Vi landet på bæresystem i stål og betong for både skole og flerbrukshall, som Contiga har levert. Det er allikevel brukt en del tre i prosjektet i form av utvendig trekledning og også mye bruk av tre innvendig, sier Ole Asbjørn Grannes.

Per Ivar Dahlum sier kommunen har lagt stor vekt på at skole og flerbrukshallen skulle være kostnadseffektivt i både bygge- og driftsfasen.

– For skolebygget har det også vært viktig at det er arealeffektivt og ikke minst fleksibelt med tanke på at det er en liten kommune hvor det kan være store svingninger i barnetall. Vi har hatt med oss dyktige folk fra HUS Arkitekter som kom med gode innspill på hvordan vi skulle løse skolebygget på en best mulig måte, sier Dahlum.


Flere prosjekter