Otium på Saltbrygga

Otium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFellesarealer Otium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSjøhuset på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFellesarealer Otium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFellesarealene i Otium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienP-kjeller under Otium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUtsikt mot båthavna fra Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOtium på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKanalen på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKanalen på Saltbrygga i Larvik, 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Seltor

Seltor

SteenLund

SteenLund

Assemblin

Assemblin

PEC

PEC

Systemblokk

Systemblokk

Optimeralogo

Optimeralogo

VKB

VKB

For Alfa Eiendom AS er Seltor AS på oppløpssiden med tredje og avsluttende byggetrinn på en gammel industritomt i Larvik. Mens Saltbrygga omfatter både eneboliger og rekkehus, består Otium av tre sammenhengende blokker med i alt 39 utleieleiligheter tilpasset godt voksne.

Fakta

Sted: Østre Halsen, Larvik

Prosjekttype: Leilighetsbygg

BTA: cirka 4.000 kvadratmeter og 4.000 kvadratmeter parkering

Byggherre: Hvalen Utvikling AS (Alfa Eiendom)

Totalentrepriser: Seltor

Kontraktsum (inkludert 13 rekkehus): 180 millioner kroner ekskl. avgifter.

Arkitekt: Pushak

LARK: Dronninga Landskap (overordnet plan) og Pushak Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIBR og RIByFy / energimerking: AFRY l RIG: Grunnteknikk lRIE og utførende elektro og brannalarmanlegg: PEC Elektro Sandefjord lRIV rør: EM Teknikk l RIV vent og utførende: Bacas

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Bjørn og Øyvind Tveter l Utomhus: Steen & Lund l Rørlegger: Sanitær og sprinkelanlegg: Assemblin l Stålkonstruksjoner: PVC Stokke Stål l Betongelementer: Systemblokk l Aluminiumsfelt og solskjerming: Umbra l Tekking og blikkenslager: Vestfold Kobber- og Blikkenslagerverksted l Brannisolering: Firesafe l Maler og gulvlegging: Tapet- og Malercompaniet l Fast Innredning: Kris & Kjells Møbelsnekkeri l Flisarbeider: Tveiten & Riis l Oppmåling: Geoingeniørene l Lås og beslag: Låsesmeden Larvik l Porter: Port-Service Øst l Heis: Schindler l Kjøkken, byggevarer, elementer og usttyr: Optimera

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

I tillegg til Otium inkluderer Seltors kontrakt også 13 rekkehus, og en stor p-kjeller på 4.000 kvadratmeter. Rekkehusene omkranser et stort felles grønt tun i midten, og grenser til Otium i nord. Rekkehusene skal overleveres i løpet av høsten.

– Otium er et bokonsept med leiligheter for utleie, der man skal kunne bruke livet på å leve og slippe plenklipping eller snømåking. Første etasje i det midterste bygget er forbeholdt fellesarealer med dagligstue med peis, kjøkken, chambre séparée og trimrom. Fellesarealene er et samlingspunkt som vil erstatte mye av det behovet man har i en enebolig eller i en stor leilighet. Der er det også ansatt en egen husvert som kan bistå med enkle oppgaver og organisere fellesaktiviteter, forklarer teknisk sjef i Tom Erik Nilsen i Alfa Eiendom.

Gjennom selskapet Hvalen Utvikling AS kjøpte Alfa Eiendom i 2012 den 20 mål store tomta på Østre Halsen øst for Larvik. Tomta er sørvendt rett ut mot fjorden, og kan by på svært gode solforhold. Her var det i flere år båtbyggere og senere annen industrivirksomhet.

– Vi kjøpte tomta for å utvikle den til boligformål. Siden det er boliger på nordsiden, ville det være naturlig med boliger her også. Den ligger helt inntil vannkanten, så vi visste det ville slå godt an, bekrefter Nilsen.

Etter godkjent regulering, ble eldre bygningsmasse revet, før det ble satt i gang en etablering av sjøfronten og en kanal i vest for å optimalisere kontakten med fjorden. En kyststi, som er overdratt og skal driftes av kommunen, går rundt Saltbrygga.

Den overordnede utomhusplanen med uteplasser, gangveier, og lekeområder er utarbeidet av Dronninga Landskap. Arkitektene i hver utbygging har imidlertid kunnet utforme sitt område, basert på føringene fra Dronninga Landskap.

Flere arkitekter har bidratt

– I den inviterte arkitektkonkurransen i 2013 var det fire kontorer med. Vi og Vandkunsten vant, der Vandkunsten fikk det første byggetrinnet, mens vi fikk det siste. Vi jobbet sammen for å få til en illustrasjonsplan som et underlag for reguleringen. Området ble stykket opp for å få litt variasjon; Lund Hagem arkitekter og Spir Arkitekter fikk også ansvaret for hver sine delområder, forteller Marthe Melbye i Pushak Arkitekter AS.

Melbye forteller at begge de to vinnerforslagene tok hensyn til småhusbebyggelsen i området, blant annet ved å gi prosjektet saltaksformer.

– Det var også viktig å skape siktlinjer slik at også den bakre bebyggelsen fikk sjøglimt. Derfor ble det anlagt en kanal mot vest slik at alle boliger skulle få oppleve kontakt med sjøen uten at de fremste sperret for utsynet, sier hun.

Som en samspillskontrakt

Svært tidlig i prosjektet var Seltor i kontakt med Alfa Eiendom om en av byggekontraktene, men på det tidspunktet var det mest småhusbebyggelse.

– Da var det bedre at andre fikk slippe til, så fikk vi heller komme inn på det tredje trinnet. Da Pushak hadde begynt å tegne, tok Alfa Eiendom kontakt igjen. Etter at vi valgte en prosjekteringsgruppe i forprosjektet, ga vi et total- entreprisetilbud, forteller Seltors prosjektleder Martin Mehlum Hasle.

– I prinsippet har det vært en samspillskontrakt, selv om det har vært gjennomført som en totalentreprise, bekrefter Nilsen.

Marine avsetninger og grunnvann

Her, som i andre sjønære utbygginger på tidligere industritomter, var grunnforhold med forurensing og marine avsetninger en utfordring. Det erfarte Seltor også ved sin oppstart av det siste trinnet i mai 2019.

– Det var høy grunnvannstand, vi var jo kun 15 meter fra sjøen, så det ble fortløpende brukt pumper. P-kjelleren er støpt i vanntett betong og er delvis forankret med stålkjernepeler gyset ned i fjell. Langs byggegropa i øst, sør og i vest, ble det satt ned 250 meter med spunt – delvis stagforankret – i en dybde fra sju til elleve meter. Nærmeste nabo i nord er Østre Halsen barneskole; forbi den skulle vi frakte ut 12.000 kubikkmeter masse, mens byggevarer, 5.500 tonn betong og 500 tonn jern skulle inn, sier Hasle.

Som et supplement på energi er det etablert en brønnpark som dekker p-kjeller, leilighetene i Otium og rekkehusene. Seltor har utført betong- og tømrerarbeidene med egne håndverkere.

Hasle forteller videre at de tre blokkene i tre etasjer var tradisjonelle og relativt kurante å bygge, med betongvegger, stålsøyler og plattendekker. Men at vinden inn fra Skagerak enkelte dager kunne by på utfordringer, spesielt for bruken av tårnkranene på de mest værutsatte dagene.

Når det gjelder materialbruken i kledningen, skal det være en gjenkjennelighet ved å bruke trepanel, selv om de forskjellige arkitektkontorene har fått anledning til å skape sitt eget uttrykk.

Leilighetene i Otium spenner fra 49 til 90 kvadratmeter. – Generelt er det lagt opp til at de fleste leilighetene i Otium har store bad og soverom. Men oppholdsrommene er noe mindre, slik at man oppfordres til å bruke fellesarealene i første etasje. De fleste som bor her ønsker jo i utgangspunktet et fellesskap, og vil benytte seg av fellesområdene både ute og inne, sier arkitekt Melbye.

Fire hotellrom

I tillegg til fellesarealene i første etasje, ble det i et tidligere byggetrinn etablert et felles tilbud for alle beboerne på Saltbrygga. Sjøhuset ligger vendt mot kanalen, og inneholder et kjøkken med et eget selskapslokale med plass til 35 gjester, treningsrom, bilvaskehall, verksted, sykkelparkering, dekkhotell og kajakkrom. Nå var vi ferd med å glemme noe av det viktigste; i andre etasje er det fire hotellrom for overnattende gjester.

– Det var en klar fordel at vi fikk på plass Sjøhuset, som er en slags kjerne vi har bygget rundt. Utbyggingen har gått helt etter planen. Selv om det har tatt fem år, er det litt raskere enn forventet, og helt i tråd med det vi kan forvente av salg i denne regionen, sier Nilsen om Saltbrygga der det kun er noen få usolgte leiligheter igjen.