Otimera Gruppen til salgs

Mens bølgene begynner å legge seg etter Byggmakker-salget, går ryktene om at Optimera Gruppen med Montér-kjeden er i ferd med å bli solgt. Også her skal det være snakk om en milliard-deal.

I følge Finansavisen er det investeringsselskapet CVC som står bak Danske Trælast som er på banen. Dette synes å være et godt tips da konsernsjef Steen Weiersøe i forbindelse med resultatfremleggelsen til selskapet nylig signaliserte at Danske Trælast, som er Nordens største byggevarekonsern, i inneværende år skal satse på vekst etter en tid med intern omstrukturering. Optimera gruppen representerer også den siste muligheten til raskt å få en dominerende posisjon på det norske byggevaremarkedet. Optimera er dessuten en attraktiv aktør for utenlandske aktører og kapitalinteresser fordi selskapet har så stor andel egeneide byggevareutsalg. Mens Kesko betalte 972 millioner for Byggmakker Norgros, håper også eierne bak Optimera Gruppen å innkassere 1 milliard. Dette betyr at Knut Øgreid og Lars Anders Lund kan innkassere vel 300 millioner hver, mens det for den tredje storaksjonæren, Byggmo Holdning, blir snakk om å dele nærmere 400 millioner mellom Johan G. Olsen AS, Terje Rom, Lorents Gundersen og familien Lars Pettersen. Optimera Gruppen tjente 108 millioner i fjor. Under Harald Tyrdals ledelse har selskapet satt i gang en omfattende integreringsprosess hvor hovedfokus er å oppnå bedre inntjening.