Foto: Otera Infra
Foto: Otera Infra

Otera Infra inngår kontrakt med Agder Energi

Agder Energi Nett har valgt Otera Infra som A leverandør til rammeavtalene på SmartNett Sør. Otera Infra skal levere utbyggings-, drifts- og vedlikeholdstjenester i Agder.

– Rammeavtalene gjelder oppdrag knyttet til anlegg, installasjoner, distribusjonsnett og regionalnett i områdene som tilsvarer gamle Vest- og Aust-Agder. Det er to avtaler i hvert område som er fordelt på A og B leverandører. A leverandøren har en større andel av volumet og ansvaret for beredskapslageret. Otera Infra blir A leverandør på begge områdene, heter det i en melding fra selskapet

Rammeavtalene går over tre år med mulighet for opsjon i inntil tre år.

– Dette er viktige rammeavtaler for Otera Infra. Vi har et godt samarbeid med Agder Energi Nett på den nåværende rammeavtalen, og er svært glade for at samarbeidet fortsetter, sier Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra, i meldingen.

Foto: Agder Energi Nett
Foto: Agder Energi Nett

– Leveransene det nå er inngått avtale om skal bidra til at Agder Energi Nett når sine mål om god forsyningssikkerhet, stor sluttkundetilfredshet og ivaretakelse av samfunnsansvaret. Teamet i Agder Energi Nett som har arbeidet med anskaffelsen er meget fornøyd med resultatet av konkurransen. Vi ser frem til å kunne videreføre samarbeidet med Otera Infra, forteller Jon Larsen-Frivoll, seksjonsleder Innkjøp og IKT i Agder Energi Nett.

Rammeavtalene med opsjoner vil ha en estimert omsetning på over en milliard for Otera Infra.

Otera Infra nærmer seg 270 ansatte, og de nye rammeavtalene gjør at selskapet planlegger flere ansettelser i nærmeste fremtid.