Østsiden sykehjem

Prosjekteringsleder Runar Olsen og prosjektleder Raymond Nyborg på hver side av daglig leder Reinert Hersleth i Hersleth Entreprenør AS.Foto: Morten Henriksen, Hersleth EntreprenørFoto: Morten Henriksen, Hersleth EntreprenørFoto: Morten Henriksen, Hersleth EntreprenørFoto: Morten Henriksen, Hersleth EntreprenørFoto: Morten Henriksen, Hersleth Entreprenør

Første fase av sykehjemmet sto ferdig i 2015, og var spesielt tilpasset personer med demens. Hersleth Entreprenør har nettopp overlevert trinn 2, som er en utvidelse mot nordøst med den samme bygningsformen med buede fasader.

Fakta

Sted: Fredrikstad

Prosjekttype: Utvidelse sykehjem

Bruttoareal: 4.300 kvm

Byggherre: Fredrikstad kommune

Byggherreombud, HMS-koordinator (KP og KU): Multiconsult

Totalentreprenør: Hersleth Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 93 millioner kroner

Arkitekt: Plus Arkitektur

Landskapsarkitekt: Rambøll Norge

Rådgivere: RIB: Borg Technology l RIB stål og prefab: Kynningsrud Prefab l RIG: Geoteknikk l RIBR: Rambøll Norge l RIAKU: Asplan Viak l RIByFy: Sweco Norge l ITB-koordinator: Structor Tekniske Systemer Oslo l RI Ventilasjon: Planteknikk l RIE: Rådgiverhuset l RI VVS-teknikk (rød /sprinkling): Scan Sprinkler / Planteknikk l

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Geomatikk Survey l peling: Seierstad Pelemaskiner l Grunnarbeider: BA Anlegg l Prefab stål: Kynningsrud Prefab l Betongarbeider: Engebretsen Mur & Betong l Rør: Rørcompaniet l Ventilasjon: Østfold Enøk & Ventilasjon l Elektro: Installatøren Fredrikstad l Baderomsinventar: Bano l Takskinner: NHD l Taktekking: Fagprosjekt l Tømrerarbeid: Vegg og Takk Assistanse l Yttertakselementer: Ringsaker Vegg og Takelementer l Kran for takarbeider: Dahle Transport l Tømrer (vinduer): Bygg og Glass l Tømrer (utv. fasader og mont. dører): Kråkerøy Bygg l Heis: TKLS Heis l Blikkenslager: Pål Andersen Kobber & Blikk l Mur- og flisarbeider: Mur Flis Bygg l Trapper og rekkverk: Jotne Ankers l Lås og beslag: Bravida Norge l Systemvegger og himlinger: System 1 l Solskjerming: NerliGruppen l Maler, gulvsparkling og gulvbelegg: ATG l Avfallshåndtering: Humlekjør og Ødegaard l Stillasmontør: NSG l Aluminiumsdører: Glassteam l Festemateriell: Motek l Byggevarer: Ski Bygg / Carlsen Fritzøe Handel l Kjøkken, garderober og baderomsinnredninger: Sørlie Prosjektinnredninger l Ståldører: Daloc l Innvendige dører: Nordic Door l Avfallscontainere: PWS Norge l SD og automasjon: Malthe Winje Automasjon l Velferdsteknologi: Sensio l Storkjøkken: Fredrikstad Storkjøkkensenter

Dette siste trinnet er på 4.300 kvadratmeter fordelt på to etasjermed i alt 48 sykehjemsplasser. Bygget mangler en fjerdedel mot sørvest for å ha en omsluttende og lukket oval form. Sammenkoblingen mot eksisterende byggetrinn er via en smal korridor over to plan.

– Den gang vi planla og bygde trinn 1, var ikke kommuneøkonomien på plass for å bygge alt på en gang. Vi måtte dele sykehjemmet opp i to utbygginger, men det var planlagt og klargjort for denne utvidelsen, sier prosjektleder i Fredrikstad kommune, Knut Ivar Håkensen.

– Hovedprinsippet er at vi har kopiert en del av første trinn. Utenfra er det helt likt. Men inne i bygget gjorde vi noen justeringer, blant annet med plasseringene av kjøkkener, forklarer Håkensen.

Ved kommunens innhenting av anbud var det tre totalentreprenører på den bygningsmessige kontrakten med inn i siste runde. Sensio, som en rammeavtale med Fredrikstad kommune, har hatt ansvaret for velferdsteknologien. Hersleth Entreprenør, som har flere sykehjem på CV-en, trakk til slutt det lengste strået, og kunne fysisk sette i gang med sin bygningsentreprise ved årsskiftet 2017/18.

Fremdrift og koordinering

– Sykehjem er krevende å bygge. Foruten tilgjengelighetskrav er det strenge bygningsmessige krav knyttet til brann, lys og akustikk. Her er det også en svært avansert velferdsteknologi som skal på plass. Det er en byggherreleveranse, men vi har fremdrifts- og koordineringsansvaret, forteller daglig leder i Hersleth Entreprenør, Reinert Hersleth.

Fasadene ser buede ut på avstand. Men de er delt opp i elementer med en liten forandring i retning i en svært nøyaktig rytme og vinkel.

– Buen er mangekantet med rette strekk. Det er 33 akser som består av hver sin stålbæring, ikke ulikt et kakestykke. De skal følge ytterfasadene, hulldekkene og takelementene. Det har vært en nødvendighet og ha ett tett samarbeid med stikker helt fra oppstart betongarbeider og frem til innmåling av innvendige vegger, forklarer prosjekteringsleder Runar Olsen.

– Taket over korridoren er oppført med prefabrikkerte takstoler, mens taket inn mot det eksisterende bygget er plassbygd som ett pulttak. Hovedtaket over buen er prefabrikkerte elementer, levert av Ringsaker Vegg- og Takelementer, sier Hersleths prosjektleder Raymond Nyborg.

Takelementene ankom byggeplassen i to etapper, en uke før og en uke etter sommerferien 2018. Det var viktig med et bra utgangspunkt, for å unngå rekkefølgefeil. Men prosjekteringen og GPS-utstikkingen i forkant ga resultater; da det siste takelementet ble heist på plass, var avviket på kun 13 millimeter.

Bygget tilfredsstiller energiklasse B, og har vannbåren gulvvarme, etter at det opprinnelig var prosjektert med radiatorer på vegg.

Lærlingekrav

Fredrikstad kommune har et krav om en viss prosentrate når det gjelder lærlinger i sine prosjekter. Sju prosent av alle produksjonstimer i prosjektet skulle være utført av lærlinger.

– Kravet om at alle måtte bidra ble videreformidlet til alle våre underentreprenører. Vi satte fokus på det og fulgte opp med månedlige rapporteringer. De plassbygde takelementene er gjort eksternt, men ble godskrevet fordi det var et fullverdig arbeid. Fasiten i prosjektet ble at i overkant av 10 prosent av produksjonstimene ble utført av lærlinger, forteller Hersleth.

Trinn 2 betyr en utvidelse med 48 plasser fordelt på seks avdelinger. Når sykehjemmet tas i bruk i juni/juli vil det totalt kunne tilby 113 sykehjemsplasser. I første etasje i den nye fløyen vil de 24 beboerrommene være sykehjemsplasser beregnet for sterkt pleietrengende.

I andre, som i utforming er mer eller mindre lik første etasje, vil 24 beboerrom være tilrettelagt som skjermede enheter. Det er også et skjermingsrom tilknyttet hver avdeling. I den nye fløyen er det etablert kontorplasser for enheten som organiserer bruken av vikarer i helse og velferd i kommunen.

– Som et tillegg til kontrakten fikk vi en bestilling på et nytt storkjøkken i trinn 1, der det tidligere hadde vært frisør og fotpleie. De tilbudene er reetablert i det nye trinnet, i arealer som opprinnelige var tiltenkt lagerrom, sier Nyborg.

Lokale aktører

– Så langt det er mulig har vi valgt å prioritere lokale underentreprenører og leverandører. Vi er avhengig av at det er firmaer vi kjenner og som vi vet er leveringsdyktige – det er en suksessfaktor, sier Nyborg. – Fremdriftsmessig har vi ligget i rute, der vi i avslutningsfasen har hatt tid til å gå forbefaringer, samt fått god tid til å teste ut det tekniske anlegget før vi overleverte 30. april.

– Vi i kommunen er veldig fornøyde med plasseringen i terrenget og bygget i sin helhet. Det er også positivt at de to byggetrinnene fremstår som ett, med bruk av samme materialer og bygnings-form. Hersleth har levert til tid avtalt tid og innenfor budsjett, avslutter Håkensen.