Med sine 125 kvadratmeter blir dette bygget på Strabags asfaltanlegg i Hausleiten i Østerrike det største 3D-printede kontorbygget i Europa. Illustrasjon: Peri

Østerrikes første 3D-printede kontorbygg blir Europas største

3D-printede bygg begynner å poppe opp i Europa. Østerrike får nå sitt første 3D-printede kontorbygg, som også blir det største 3D-printede kontorbygget i Europa.