OSSA vant frem med Sørkjosen-anken – hevingen var uberettiget

Den spanske entreprenøren OBRAS Subterraneas (OSSA) vant frem i Hålogaland lagmannsrett med anken etter hevingen av Sørkjosen-kontrakten med Statens vegvesen. Retten har kommet frem til at hevingen var uberettiget, og har tilkjent spanjolene 16 millioner kroner.

Saken har sin bakgrunn i at Vegvesenet i mars 2015 sa opp kontrakten med OSSA i prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen, hovedsakelig fordi de mente de ikke klarte å overholde kravene til fremdrift. Det spanske selskapet mente oppsigelsen ikke var berettiget, og trakk derfor Statens vegvesen for retten med et samlet erstatningskrav på nærmere 384 millioner kroner.

I midten av januar 2015 kom Nord-Troms tingrett med dom i saken. De påla OSSA å betale tilbake resterende del av et forskudd de har fått utbetalt; 37,4 millioner kroner pluss renter. I tillegg ble de dømt til å betale en erstatning på cirka 41,4 millioner kroner for merkostnadene prosjektet er påført som følge av at jobben måtte lyses ut på nytt.

OSSA anket dommen, og denne uken snudde Hålogaland lagmannsrett opp ned på dommen. Dommerne der mente at OSSA på hevingstidspunktet hadde en realistisk sjanse til å ta igjen de de lå etter, dersom de hadde fått sjansen til det, og dermed at vilkårene for heving ikke var oppfylt.

– OSSA kjempefornøyd

– OSSA er kjempefornøyd med det resultatet lagmannsretten er kommet til når det gjelder at hevingen var uberettiget, og at Statens vegvesens grove beskyldninger om entreprenørens gjennomføringsevne, utstyr og juks med bolter er avvist, sier advokat Esther Lindalen Rohde Garder i Gille advokater, som har representert OSSA i begge rettsinstanser.

– Innholdet i dommen kunne ikke vært bedre for OSSA. Lagmannsretten skriver at de ikke fester lit til de grove beskyldningene Statens vegvesen har kommet med mot OSSA, understreker hun.

Det eneste Garder og OSSA er litt misfornøyd med, er at selskapet ikke har blitt tilkjent mer i erstatning.

– OSSA reagerer litt negativt på at de ikke har fått mer i erstatning. De får blant annet ikke erstatning for omdømmetapet, og vi mener de har lidd et stort omdømmetap som følge av denne saken.

Garder poengterer allikevel at det er stor forskjell på det økonomiske i de to dommene. I tingretten ble OSSA dømt til å betale rundt 92 millioner kroner til Statens vegvesen, mens de nå er tilkjent 16 millioner kroner. Advokaten poengterer også at OSSA hele tiden har hatt som intensjon å betale tilbake det forskuddet de fikk, men at de ikke gjorde dette siden det kunne bli motregnet i en eventuell erstatningssum.

– Ryktet til OSSA er gjenopprettet. Dette er en helt annen dom enn den i tingretten, avslutter hun.

– Overrasket

– Vi er overrasket over at lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon. Samtidig konstaterer vi at Statens vegvesen har vunnet fram på flere sentrale punkter. Vi merker oss også at retten har også avvist OSSAs krav om erstatning, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Han konstaterer også at Statens vegvesen har vunnet fram med sin forståelse av sluttoppgjøret. Det innebærer at OSSA må tilbakebetale utbetalt forskudd, og et totalt mellomværende på 27 millioner kroner.

– Vi vil nå gjennomgå dommen nøye med våre advokater og ta stilling til om vi skal anke, sier Johansen.

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfattet bygging av ny vei og en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet i Nord-Troms. Jobben ble lyst ut på nytt etter hevingen våren 2015, og Skanska Norge AS tildelt kontrakten. De fullførte veien, som i dag er åpen.