OSSA anker Sørkjosen-dom

OSSA anker dommen i Sørkjosen saken videre til lagmannsretten etter at den spanske entreprenøren tapte erstatningssaken i Nord-Troms tingrett tidligere i år.

OSSA ble i mars 2015 oppsagt fra kontrakten i prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen, hovedsakelig fordi de ikke klarte å overholde kravene til fremdrift. Selskapet mener oppsigelsen ikke var berettiget, og trakk derfor Statens vegvesen for retten, med et samlet erstatningskrav på nærmere 384 millioner kroner.

I midten av januar kom dommen som regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen betegnet som en «full seier» for dem.

OSSAs advokat Esther Lindalen R. Garder partner i Gille bekrefter at saken vil få en ny behandling i rettsvesenet.

– Den er anket, skriver hun i en e-post til Byggeindustrien.

– Hva er bakgrunnen for at dere anker?

– Fordi OSSA mener dommen i tingretten er uriktig, svarer Garder.

Nord-Troms tingrett påla OSSA å betale tilbake resterende del av et forskudd de har fått utbetalt; 37,4 millioner kroner pluss renter. I tillegg må de betale en erstatning på ca. 41,4 millioner kroner for merkostnadene prosjektet er påført som følge av at jobben måtte lyses ut på nytt.

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfatter bygging av ny veg og en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet i Nord-Troms. OSSA fikk jobben i konkurranse med tre andre entreprenører, og byggingen startet i november 2014. På grunn av dårlig fremdrift ble kontrakten med OSSA terminert i mars året etter.

Jobben ble lyst ut på nytt våren 2015 og i juli ble Skanska Norge AS tildelt kontrakten. Skanska markerte i september i år gjennomslaget i tunnelen. På grunn av oppsigelsen ligger prosjektet nå ca. ett år bak skjema, med planlagt åpning rundt årsskiftet 2017/2018.

PS! Det har foreløpig ikke lykkes Byggeindustrien å få en kommentar fra Statens vegvesen.