Forskningsprosjektet skal ta i bruk ny teknologi for å sikre elever og ansatte i norske skoler et godt inneklima.
Forskningsprosjektet skal ta i bruk ny teknologi for å sikre elever og ansatte i norske skoler et godt inneklima.

Oslobygg KF med forskningsprosjekt for å bedre inneklima i skolebygg

Oslobygg KF og Norsk institutt for luftforskning (NILU) har sammen med flere samarbeidspartnere startet opp prosjektet digg-min-skole, for å bedre inneklimaet i skolebygg.

I prosjektet skal forskere og ingeniører jobbe sammen med elever, lærere, vaktmestere og andre skoleansatte for bedre inneklimaet i skolebygg.

– Kort sagt skal vi samle inn data om hvordan ansatte og elever opplever inneklimaet på skolen sin. Disse dataene skal kombineres med luftkvalitetsdata fra sensorer i skolenes tekniske anlegg og andre inneklimasensorer. Ut fra dette skal vi utvikle en maskinlæringsmodell som kan hjelpe oss å identifisere hvilke tiltak som vil ha størst positiv effekt på inneklimaet, sier Tore Fredriksen fra Oslobygg KF i en pressemelding.

Den planlagte maskinlæringsmodellen skal anslå sannsynligheten for at elever og ansatte opplever helseplager eller nedsatt trivsel. Så skal den beregne hvilke inneklimafaktorer som mest sannsynlig er årsaken til dette, for eksempel temperatur, støy eller CO2. Deretter vil den identifisere hvilke tiltak som kan forbedre situasjonen på skole- eller klasseromsnivå.

– Den teknologiske delen av prosjektet er omfattende. Men like viktig er opplysningene vi skal samle inn fra alle de som bruker skolen. Her er vaktmester og renholdspersonale like viktige som elever og lærere. Alle har kunnskap som er nyttig i arbeidet med å utvikle gode løsninger som er tilpasset nettopp deres skolehverdag, sier prosjektleder Alena Bartonova fra NILU i meldingen.

Som del av prosjektet skal det utvikles og tas i bruk en webbasert løsning for tilbakemeldinger. I tillegg blir de ansatte invitert til workshoper der de sammen med forskerne og ingeniørene skal definere problemer og finne løsninger.

– Det langsiktige målet er et så godt inneklima som mulig, i så mange klasserom som mulig og da trenger vi systematiske tilbakemeldinger fra brukerne, sier Fredriksen.