Oslo vil fortsette å vokse

I løpet av koronapandemien har veksttrykket på Oslo snudd. Stadig flere har valgt å forlate prispress og en trang hovedstad til fordel for nærområdene og et roligere og mer romslig liv utenfor byen. Men dette vil endre seg mer tilbake til normalen etter at de de største virkningene av pandemien ligger bak oss.

Vi så tendensen også før koronapandemien slo inn over landet. Stadig flere valgte å flytte ut av hovedstaden og man begynte dermed å bryte et mønster med flere år med nærmest en ellevill vekst og innflytting til byen. I løpet av koronapandemien har noe av det beste med Oslo blitt mindre tilgjengelig, noe som medførte at flere valgte å se etter fordelene utenfor Oslogryta, og følge disse mulighetene. Dette har skjedd i sterk kombinasjon med en kraftig prisvekst på boliger i hovedstaden. Dermed får vi nå en situasjon med at stadig flere har valgt å se på områder utenfor sentrum og flere har valgt å ta med seg familien og flyttelasset for å prøve en ny hverdag med nye muligheter og kvaliteter. Veldig mange vil opplagt også trives med sin nye hverdag i nye og mer landlige rammer. Mange har fått bedre plass, mer bolig for pengene, samtidig som man har sluppet unna pendlerumlepene ved hjelp av hjemmekontor. Man har rett og slett fått mer kvalitetstid sammen med familie og venner, og mer rom rundt seg til å nyte denne kvalitetstiden.

Men utviklingsbildet vi har sett den senere tiden vil igjen endre seg tilbake til mer normale trekk i vårt moderne Norge. Vi har gjennom flere tiår sett en tiltakende urbanisering. Vi følger på mange måter etter andre land og store byer, og dette er opplagt megatrender det er nær umulig å snu, selv om man skulle sette inn enorme ressurser på akkurat å gjøre dette. Folk vil i stadig økende grad flytte til de store byene. Både jobb og fritidsmuligheter lokker – og i Norge vil man også finne de store naturopplevelsene rett utenfor bygrensene.

En ny trend med mindre tilflytting til de største byene er noe vi har sett også i flere store byer rundt om i verden etter at koronapandemien kom. Dette er derfor ikke et særnorsk fenomen, og Oslo deler selvsagt mange av utfordringene med en rekke verdensbyer. Opplevelsen av å bo og leve trangt, høye boligpriser, press på kollektivtrafikken i kombinasjon med koronaviruset har gjort noe med mange av oss. Vi ønsker å prøve noe nytt, men megatrenden med urbaniseringen vil ikke snu. Koronapandemien vil gå over, og forhåpentligvis er vi snart på god vei til å bekjempe viruset. Får vi tilbake er mer normalisert hverdag vil storbyens gleder og fristelser igjen bli store og lokke mange tilbake, og ikke minst vil stadig flere nyetablerere flytte inn til hovedstaden fra andre deler av landet og verden. Får man en mer forsiktig prisutvikling på boligene vil man igjen kunne oppnå tall som vi har sett på tilflyttingen til storbyen som tidligere. Så om noen skulle være bekymret for lav tilflytting til Oslo og at flere vil prøve nye muligheter utenfor hovedstaden, bør man nok være mer bekymret over for lav boligbygging og vedvarende høye boligpriser. For veksten vil komme tilbake. Onsdag presenteres oppdaterte tall for prisutviklingen for landets boligtransaksjoner fra Eiendom Norge. De vil sannsynligvis være rimelig gode, om man ser på juli måned opp mot tilsvarende tidsperiode tidligere.

Vi vil i den nærmeste tiden fremover fortsatt se en forsiktig utvikling både for Osloprisene, men også når det gjelder tilflyttingen til hovedstaden. Koronapåvirkningen vi vare en god stund til, og vil kunne påvirke utviklingen gjennom flere år. Men litt frem i tid vil man igjen se at stadig flere trekkes mot Oslo og denne regionen. Dette er en utvikling man kan prøve å snu, men som man ikke vil klare å endre.