Thomas Jølstad Henriksen, daglig leder på Nes Miljøpark. Foto: AF Gruppen
Thomas Jølstad Henriksen, daglig leder på Nes Miljøpark. Foto: AF Gruppen

Oslo-veiene skal strøs med resirkulert strøgrus fra AF Gruppen

I vinter skal flere av Oslos veier og fortau strøs med resirkulert strøgrus gjenvunnet fra forurensede masser.

Det er entreprenøren Total Uteservice AS som har tatt initiativ til å se på løsninger for å få gjenvunnede produkter inn i den kommende vintersesongen. De står for en tredjedel av Oslos strøoppdrag som leverandør for Bymiljøetaten.

­- Det brukes mange titalls tusen tonn grus bare i Oslo hvert eneste år, og dette dumpes rett på deponi når det feies opp på våren. Når vi vet at den resirkulerte strøgrusen både er av samme kvalitet som andre produkter og er langt bedre for miljøet har det vært en selvfølge for oss å ta den i bruk, sier daglig leder Morten Heieren i Total Uteservice i en pressemelding.

Strøgrus som hvert år dumpes i deponier er verdt millioner av kroner. Det er i dag få kommuner som har tatt tak i utfordringen, men foruten Oslo, gjenbruker Trondheim og Stockholm forurenset grus og sand. Også Bærum sender sin grus til gjenvinning, og strør med den neste sesong.

- Det finnes i dag få eksempler på gjenbruk av strøgrus i landet vårt, men heldigvis kommer flere kommuner på banen. Strøgrus noe av det mest effektive å gjenvinne for oss, sier Thomas Henriksen, daglig leder i Nes Miljøpark i meldingen.

Grusen som skal brukes i Oslo kommer fra Nes Miljøpark, som eies av AF Gruppen. De kan i gjennomsnitt  rense inntil 80 prosent av massene ved å fjerne eksempelvis bremsestøv fra biler, løv, plast, ispinner og annet som folk slenger fra seg. Vaskeanlegget er stort og har kapasitet til å rense alt av strøgrus for hele Østlandet.

- Når vi har vasket strøgrusen sitter vi igjen med et produkt der kun de sterkeste steinene som ikke knuses ned til mindre partikler blir igjen. Da har man fjernet noe av støvet som bidrar til luftforurensningen på vinterstid, sier han.