Illustrasjonsfoto: Oslo Stillasutleie

Oslo Stillasutleie starter kursvirksomhet

Oslo Stillasutleie AS skal nå starte opp kursvirksomhet innen montering og bruk av stillas.

– Sikkerhet er det viktigste i vår bransje. Dette er også stadfestet hos Arbeidstilsynet gjennom opplæringskravene i §§ 17-2 til 17-4 innen montering, demontering, endring og kontroll av stillas. Vi har lang erfaring i sikker stillasmontering og bruk, og vil bidra med vår kompetanse slik at alle som ferdes på, eller rundt sti llaser skal være trygge, sier daglig leder i Oslo Stillasutleie AS Claes Gustafsson, i en pressemelding. Oslo Stillasutleie er en del av AF Håndverk.

Han peker på at det er arbeidsgiver som har ansvaret for at de ansatte har gjennomgått kursing omhandlende montering, demontering, endring og kontroll av stillas.

– Opplæringen skal gjennomføres av en kvalifisert aktør internt eller eksternt som har fått teoretisk og praksis opplæring etter forskriften §§ 17-2 til 17-4, påpeker Gustafsson.