Illustrasjon: Oslo kommune

Illustrasjon: Oslo kommune

Oslo slår sammen Ny vannforsyning og Stamnettprosjektet og øker investeringsbudsjettet

I forslaget til revidert budsjett i Oslo kommune kommer det frem at man nå skal slå sammen Ny vannforsyning og Stamnettprosjektet i Vann- og avløpsetaten til ett prosjekt. Det foreslås også en endret periodisering av prosjektet ved å øke investeringsbudsjettet i 2022 med 716 millioner kroner.