Byrådet i Oslo vil opprette et nytt boligselskap som skal selge boliger til dem som evner å betale lån og renter, men har problemer med å skaffe nok egenkapital, eller på annen måte sliter med å komme inn på boligmarkedet i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB

Byrådet i Oslo vil opprette et nytt boligselskap som skal selge boliger til dem som evner å betale lån og renter, men har problemer med å skaffe nok egenkapital, eller på annen måte sliter med å komme inn på boligmarkedet i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB

Oslo oppretter alternativt boligselskap

Byrådet i Oslo ønsker å opprette et boligselskap for dem som sliter med å komme inn på det ordinære boligmarkedet i hovedstaden.

Boligselskapet Oslobolig er et samarbeid mellom kommunen, Obos, eiendomsselskapet Nrep, Bane Nor Eiendom og DNB.

– De siste åra har det blitt vanskeligere for stadig flere å komme seg inn på boligmarkedet. På ti år har boligprisene økt med rundt 100 prosent. Er du enslig sykepleier, brannkonstabel eller førskolelærer, er det en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har mulighet til å kjøpe. Det vil vi gjøre noe med, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap), i en pressemelding fra kommunen.

Oslobolig skal tilby bolig til personer som kan betjene månedlige leve- og boutgifter i Oslo, men som ikke har anledning til å kjøpe bolig på ordinære vilkår og sliter med å nå egenkapitalkravet på 15 prosent.

Målgruppen for det nye boligprosjektet er førstegangskjøpere med en brutto inntekt lavere enn 600.000 kroner, samt personer som nå ikke eier annen bolig, men kan ha eid tidligere, med lavere brutto inntekt enn 750.000 kroner.

Helt konkret vil Oslobolig kjøpe prosjekterte og nybygde boliger i Oslo fra utbyggere og selge disse boligene videre til kjøperen i målgruppen.

Ambisjonen er å nå 1.000 boliger i løpet av 5–7 år.