– Dette er en definitivt en problemstilling vi er oppmerksomme på, sier Lan Marie Berg.Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Oslo kommune oppmerksomme på massetransport-utfordringen

Fredag skrev Byggeindustrien om utfordringen det er med massetransport inn og ut av Oslo på grunn av mangelen av nærdeponier innenfor bygrensen. Kommunen sier nå de jobber med tiltak rundt dette.

Det er Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold som nylig sendte et brev til byrådet i Oslo – og ønsker en dialog med kommunen for å se på muligheten for å opprette nærdeponier som kan redusere massetransporten inn og ut av Oslo.

– I dag finnes det ikke noen nærdeponier for masser i Oslo av tilstrekkelig størrelse, hvilket medfører et stort antall unødvendige kjørte kilometer inn og ut av byen. Dette gir en unødvendig stor miljøbelastning, og vi håper å komme i dialog med kommunen slik at vi kan få tilrettelagt for større grad av deponering i Oslo, uttalte Petter Bakke, saksansvarlig for bærekraft i EBAOs styre og Veidekke Entreprenør Anlegg.

I brevet foreningen sendte til kommunen pekes det blant annet på et eksempel der en av deres større medlemsbedrifter transporterte en million tonn grave- og rivemasser, 33.000 lastebillass, med en gjennomsnittlig kjørelengde på 92 kilometer i kjørelengde ut av byen i 2016. Dette innebærer mer enn tre millioner kilometer kjøring med tung lastebil. Dette gjelder kun én aktør - noe som betyr at det er enorme mengder kilometer som kjøres inn og ut av byen med masser hvert eneste år.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, skriver i en kommentar til Byggeindustrien at de er oppmerksomme på problemstillingen.

– Dette er en definitivt en problemstilling vi er oppmerksomme på. Vi ønsker å finne tiltak som kan redusere omfanget av massetransporter i Oslo. Derfor inneholder byrådets budsjettforslag for 2019 et prosjekt for å vurdere, og utprøve, tiltak for å redusere massetransport. Dette prosjektet vil bli ledet av Klimaetaten, og her vil vi ha stor nytte av en nær dialog med anleggs- og transportbransjen, påpeker Lan Marie Berg.