Oslo K

Prosjektleder Knut Olav Haakonsen er godt fornøyd med hva de har fått til på Oslo K.Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Arcasa

Arcasa

Djerving

Djerving

FokusRådgivning

FokusRådgivning

ProsjektEnøkPartner

ProsjektEnøkPartner

Itech

Itech

Stenlegging

Stenlegging

Habberstad

Habberstad

RVT

RVT

Hfasaderglassteam

Hfasaderglassteam

OsloBygginnredning

OsloBygginnredning

SHbygg

SHbygg

Mimax

Mimax

Fjeldheim

Fjeldheim

HaugeElektro

HaugeElektro

BArør

BArør

Randem

Randem

Fugemesteren

Fugemesteren

KjellFoss

KjellFoss

Hesselbergtak

Hesselbergtak

Optimeralogo

Optimeralogo

I Kværnerbyen i Oslo har Veidekke og OBOS Eiendom kommet i mål med et prosjekt som er mer enn bare OK. Det er Oslo K.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Nybygg Kontor

Bruttoareal: Ca. 40.000 kvadratmeter

Byggherre: OBOS Eiendom

Totalentreprenør: Veidekke Bygg

Kontraktsum eks. mva.: Ca. 690 millioner kroner

ARK: Arcasa Arkitekter

LARK: Bar Bakke

IARK: Krohnark

Rådgivere: RIBr: Fokus Rådgivning l RIG: Multiconsult l RIB: Djerving l RIByFy, RIV: Norconsult l RIE: Prosjekt & Enøk Partner l Breeam AP: Itech l Energianalyse: Evotek

Underentreprenører og leverandører: Heis: Otis l Prefab: Contiga l Fasadeelementer: RVT l Glassfasade, aluminiumdører: H-fasader Glassteam l Adkomstsystemer: Noracon l Tømrer: SLS Montasje l Kantinekjøkken: Myrvold Storkjøkken l Murarbeider: Murmestrene Fjeldheim & Knudsen l Taktekking og membran: HesselbergTak l Branntetting/Ståldører: Firesafe l Gulvbelegg: Oslo Epoxybelegg l Vinylbelegg/Tepper: Intep l Gulvstøp: Stenseth & RS l Armering: Armeringsservice l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Maler: Hunvik & Co l Elektro: Hauge Elektro l Ventilasjon: Randem & Hubert l Rørteknisk: BA Rør l Kjerneboring: Mimax l Stillas: MB Stillas l Leieutstyr: Ramirent l Himling og bygginnredning: Oslo Bygginnredning l Flisarbeider: SH-bygg l Betongarbeider: T. Leer byggservice l Vanntetting betong: Ingeniør Habberstad l Utomhus: SL Stenlegging l Fuging: Fugemesteren l Tredører: Neumann Bygg l Spunt og pel: Kynningsrud Fundamentering l Bergsprenging: Kjell Foss l Grunnstabilisering: Svenska Dmix l Graving: Alf Johansen, Sletten Anlegg og transport l Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn l Prosjektadministrasjon: Dalux l Overvåking: Intellity

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Oslo K kan by på rundt 30.000 kvadratmeter med moderne kontorlokaler i den nye delen av Oslos gamleby. Prosjektet er bygget ut over en lengre periode i fem forskjellige entrepriser som Veidekke har hatt med byggherre OBOS Eiendom.

– Vi signerte avtalen med OBOS i desember 2016, og begynte med grunnarbeidet mai 2017 på en jomfruelig tomt mellom Kværnerbyen og Konows gate, forteller prosjektleder Knut Olav Haakonsen i Veidekke Bygg til Byggeindustrien.

Høydeforskjellen mellom Konows gate på én side av bygget og Freserveien på den andre er på rundt 30 meter, og den bratte tomten har naturlig nok bydd på utfordringer for entreprenøren.

– I tillegg til at det er en utfordrende tomt, gjorde også OBOS en avtale med Vann- og avløps- etaten om å bygge en 110 meter lang rørledning med en diameter på to meter gjennom tomten. Det ble en tilleggsjobb i grunnarbeidskontrakten som gjorde jobben enda mer komplisert. Det var både krevende og tidkrevende, og det har krevd god planlegging, men det har også gått veldig greit, forteller Haakonsen.

Tid til å lykkes

Entreprenøren har bygget den nye spillvannsledningen fra en eksisterende kum, og sprengt inn i fjellet under Konows gate for å koble ledningen på fjelltunnelen til Bekkelaget renseanlegg. Parallelt med etableringen av rørledningen har de sikret, gravd og sprengt ut tomten.

– Det var kvikkleire i grunnen, så vi måtte kalkstabilisere hele tomten før vi kunne starte. Hele tomten ble spuntet med tradisjonell spunt og med rørspunt enkelte steder, og så gravde vi ut leiren så snart den var stabilisert. Deretter har vi sprengt ut en god del fjell, forteller prosjektlederen.

53.000 kubikkmeter kalkstabilisert kvikkleire har blitt gravd ut, og omtrent 26.000 kubikkmeter fjell er sprengt ut i skråningen.

Prosjektsjef i OBOS Eiendom og prosjektleder i Oslo K, Tore Humberset, kan fortelle at den omfattende og krevende grunn- entreprisen er én av grunnene til at Oslo K har fått lang byggetid.

– Vi ser at det har vært en kostbar prosess, og vi skulle gjerne hatt kortere byggetid, men det har ikke vært et problem for oss. Store leietakere er gjerne ikke i noen flytteprosess i mer enn to år, og vi har ikke hatt det travelt med å fullføre bygget, sier han.

Knut Olav Haakonsen i Veidekke Bygg understreker at den lange byggetiden også har latt dem gjennomføre bygget på en god og sikker måte.

– Vi har hatt mange veldig fornøyde underentreprenører som har skrytt av god plass og fornuftig fremdrift. Det har vært et suksesskriterium her, sier han.

Excellent

Bygget er for det meste fundamentert direkte til fjellet, men litt under en tredjedel av bunnplaten er fundamentert til fjell med stålkjernepeler, ettersom fjellet skråner bratt nedover under bakken. Bunnplaten og to ytterveggene i kjelleretasjer med parkering er støpt på plassen, mens mesteparten av råbygget er bygget med prefabrikkerte betong- elementer med hulldekker i etasjeskillene. Det meste av søyler og dragere er i betong, men der hvor bygget krager ut, er det også brukt en del stål.

Bygget er på det meste elleve etasjer høyt, med laveste kjeller- etasje syv meter under bakkeplan på nedsiden. Fjellskjæringen bak Oslo K er på det meste 20 meter høy, og lokalene som vender seg mot denne, er benyttet til parkering, store tekniske rom og møteromsanlegg hvor behovet for sollys og utsikt ikke er så stort. I tillegg til 30.000 kvadratmeter kontor kan Oslo K skilte med rundt 10.000 kvadratmeter parkering og tekniske rom. Det største tekniske rommet er på hele 800 kvadratmeter.

Hele prosjektet er sertifisert til Excellent-karakter i Breeam-NOR.

– Det er også lavenergiklasse A, og vi tror vi oppnår passivhusstandard. Vi anser også dette som et bygg som er omtrent så smart som det er mulig å få med dagens teknologi, forteller Tore Humberset i OBOS Eiendom.

Siden prosjektstart har både smarthusteknologien og miljøambisjonene også utviklet seg.

– OBOS har derfor sittet tett på prosjektet og styrt underveis. Utdaterte løsninger har blitt byttet ut, og vi ba også entreprenøren om å gå over til fossilfrie maskiner veldig tidlig. Fossilfri byggeplass og byggoppvarming med fjernvarme bidrar til at dette prosjektet når mange av fremtidens krav til prosjekter, sier Humberset.

Lokale leveranser

Planen for Oslo K var opprinnelig en trinnvis utbygging, men OBOS Eiendom og Arcasa Arkitekter kom frem til at den beste løsningen ville være å gjennomføre prosjektet som ett stort elementbygg delt opp i flere bygningskropper.

Veidekkes prosjektleder Knut Olav Haakonsen mener det har fungert bra.

– Vi har egentlig ikke hatt noen store utfordringer med bygget. Det er riktig nok et stort bygg, og store dimensjoner er alltid utfordrende, men det har gått veldig bra, sier han.

På grunn av den vanskelige tilkomsten på tomten som en følge av den bratte tomten, har Veidekke også valgt en løsning med prefabrikkerte fasadeelementer som har blitt heist inn med tårnkran. Elementene har deretter blitt blåseisolert på innsiden.

– Det var en god løsning som vi er godt fornøyde med, summerer Haakonsen.

Omtrent 10.000 kvadratmeter elementfasader er produsert hos Ringsaker Vegg- og Takelementer. Tore Humberset i OBOS Eiendom forteller at det har vært et ønske for dem å bruke lokale leverandører.

– Det er ikke slik at vi ikke kan kjøpe materialer fra utlandet, men vi vil også tenke på lokalmiljøet, og disse elementene har vist seg å ha gode kvaliteter. Med slike produkter mener jeg vi er på god vei mot nullutslippshus, sier han.

Sikker byggeplass

Prosjektleder Haakonsen i Veidekke kan fortelle at på 1.600 arbeidsdager har de ikke hatt en eneste skade med fravær på Oslo K.

– Vi fikk et Covid-19-utbrudd i vinter, men det håndterte vi også på en måte som gjorde at vi ikke ble nødt til å stenge byggeplassen. Vi har et stort bygg her, og det har latt oss jobbe med god avstand til hverandre. Prosjektet er gjennomført med involverende planlegging, og vi har jobbet med underentreprenørene våre for å legge opp arbeidet mest mulig effektivt med minst mulig nærkontakt. Vi har også gjort flere tiltak på byggeplassen for å sikre godt smittevern, forteller Haakonsen.

Under koronapandemien har byggherre også endret flere løsninger inne i bygget for å blant annet gi leietakerne berøringsfrie døråpnere og rombookingsystem.

– Vi har også sømløs adgang med kort eller mobiltelefon, hvor både dører, garderober, skap, kantine og alt annet du trenger, er samlet på ett kort eller på mobiltelefonen. I tillegg er det et fullintegrert 5G-anlegg i bygget med 110 antenner fra parkeringsgarasje til kontorene, sier Tore Humberset.

Kontorbygget har plass til omtrent 1.500 mennesker når det er ferdig utleid. Så langt er den internasjonale kabelspesialisten Nexans første leietaker med omtrent 7.100 kvadratmeter lokaler. Knut Olav Haakonsen mener de har fått et godt bygg å jobbe i.

– Det har blitt er veldig flott bygg, et blikkfang i området som blir lagt merke til både av bilistene på E6 og fra togene som kommer forbi. Vi er også veldig fornøyde med gjennomføringen. Jeg har vært heldig som har hatt så flinke folk rundt meg, og vi har blant annet hatt mange traineer som har utviklet seg veldig godt gjennom dette prosjektet, sier Haakonsen.