Rammeavtalen omfatter blant annet kunstgressbaner, der Bymiljøetaten har som ambisjon å rehabilitere ti prosent av kommunens baner hvert år. Her fra Voksen som rehabiliteres nå. Foto: Bymiljøetaten/Ola Kjos

Rammeavtalen omfatter blant annet kunstgressbaner, der Bymiljøetaten har som ambisjon å rehabilitere ti prosent av kommunens baner hvert år. Her fra Voksen som rehabiliteres nå. Foto: Bymiljøetaten/Ola Kjos

Oslo inngår langsiktig avtale for aktivitets- og idrettsanlegg med en anslått verdi på 350 millioner

Oslo kommune inngår nå en langsiktig rammeavtale for kunstgressbaner og andre aktivitets- og idrettsanlegg med en anslått verdi på 350 millioner kroner.

Avtalen inngås med fire entreprenører; Agaia AS, Bane og Entreprenørservice AS, JR Anlegg AS
og Kjeldaas AS og har en varighet på inntil fire år.

– I tillegg til å sikre gjennomføringen av idrettsprosjekter på en effektiv måte, er målet at avtalen skal bidra til å heve kunnskapen og ferdighetene på blant annet bruk av organisk innfyll i kunstgressbaner, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune.

– Vi skal legge om til mer miljøvennlige fotballbaner, og vi trenger et godt samarbeid med entreprenørene og leverandørmarkedet for å lykkes. Vi har et felles ansvar for å bytte ut gummigranulat som er en stor kilde til mikroplast i naturen, og nå lager vi en modell for å finne de beste løsningene sammen, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i meldingen.

Entreprenørene skal delta i prosjektutviklingsfasen
Det er Bymiljøetaten som tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom investering og vedlikehold av idrettsanlegg i Oslo, og som har inngått avtalen på vegne av Oslo kommune.

– Avtalen er basert på en samspillsmodell. Denne modellen skiller seg fra de tradisjonelle avtalene blant annet ved at entreprenør og byggherre starter samarbeidet allerede i prosjektutviklingsfasen. På denne måten kan entreprenørens erfaring og kompetanse utnyttes tidligere, noe som gir et bedre utgangspunkt for å finne og utvikle gode løsninger, sier avdelingsleder for frilufts- og idrettsprosjekter i Bymiljøetaten Leif Jørgen Bjerck.

– Å involvere entreprenørene tidlig åpner opp for å kunne teste ut alternative tilnærminger til både grunnarbeider, kunstgress-systemer og andre idrettsdekker eller spesialsystemer for idrettsanlegg. Vi håper at dette vil bidra til gode og trygge løsninger som enkelt lar seg bygge, men også innovative løsninger der vi kan teste ut noe helt nytt, sier  Bjerck.

Har 100 kunstgressbaner
Oslo skal være en by som er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge. Bymiljøetatens målsetting er å rehabilitere ca. 10 prosent av kommunens 100 kunstgressbaner i året. Et godt fungerende leverandørmarked er en viktig faktor for å nå dette målet.

– Vi er godt fornøyde med entreprenørene vi har fått med i denne avtalen. Det er firmaer vi kjenner fra før, men også store og profesjonelle anleggsentreprenører som vi ikke har jobbet med tidligere. Det blir spennende å jobbe i samspill med alle sammen fremover, sier Bjerck.