Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen. Foto: Oslo kommune
Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen. Foto: Oslo kommune

Oslo har laget kart over fremtidens boliger

I den nye bolig- og områdereserven har vi laget en tydelig oversikt over hvor boliger kan bygges, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en melding fra kommunen.

Den nye bolig-og områdereserven skal fiølge kommunen vise et anslag på hvor mange planlagte boliger som er vedtatt på ulike plannivåer i Oslo.

– Denne oversikten gir et langt bedre bilde av hvordan Oslo kommune har lagt til rette for fremtidig utbygging. Nå skiller vi tydeligere mellom boliger som går rett til byggesak og overordnede planer hvor utbyggerne må lage en detaljregulering før de kan bygge, sier Marcussen videre.

– Vi har hatt en god dialog med boligutviklere om hvordan vi kunne lage en bedre oversikt over hvor kommunen har tilrettelagt for boligbygging. Jeg setter pris på gode innspill og håper den nye oversikten kan bidra til en god debatt om hvor det skal bygges boliger i Oslo i årene som kommer, sier byråden.

Kommunen sier bolig- og områdereserven skal oppdateres jevnligog inneholder per 6. september 2021 140 planer.

– Boligreserveven omfatter til sammen omtrent 11.400 boliger (fordelt på 140 planer), mens områdereserven inneholder omtrent 33.700 boliger (fordeltpå 16 planer), skriver kommunen.

* Boligreserve: Boligreserven viser til antall boliger i vedtatte detaljreguleringsplaner.

* Områdereserve: Områdereserven viser til antall boliger planlagt i områdeplaner der det kreves detaljregulering før bygging kan igangsettes.

– Når et byggeprosjekt gis igangsettingstillatelse, tas boenhetene ut av boligreserven. Dersom minst 90 prosent av boligene i en detaljregulering har fått igangsettingstillatelse, fjernes hele detaljreguleringen fra boligreserven. Når en ny detaljregulering vedtas overføres planens boligpotensial fra områdereserven til boligreserven. En områdeplan fjernes fra områdereserven om hele potensialet er favnet i nye planer, skriver kommunen.

Oversikten oppdateres hvert tertial (januar, mai, september), og inkluderer alle områdeplaner og reguleringsplaner vedtatt siden slutten av 1990-tallet.

Du kan finne kartet her